Rozšírené hľadanie
Pondelok 2. Október 2023 |
meniny má Levoslav

Poisťovacie služby spoločnosti Winners Group

Datum: 27.02.2017

V súčasnosti už nájdeme málokoho, kto sa dosiaľ nestretol so službami poskytovanými finančnými inštitúciami. Existuje už viacero druhov finančných služieb, ktorých hlavným cieľom je uspokojiť požiadavky klienta. Jedným z najvyužívanejších produktov spomedzi finančných produktov sú bezpochýb poisťovacie služby.

Dnes sa dá poistiť už naozaj čokoľvek. Poisťovacie služby bývajú uzatvárané medzi klientom a spoločnosťou, ktorá tieto služby obstaráva. Aj keď dnes existuje viacero špecializovaných spoločností, najčastejšie vystupujúcich v podobe poisťovní, nájdu sa aj také spoločnosti, ktoré pod jednou strechou sprostredkúvajú finančné služby komplexne. Takou spoločnosťou je aj winners group. Klienti uzatvárajú poistenie za cieľom určitej ochrany. Očakávajú, že v prípade vzniku poistnej udalosti im bude pri jej riešení spoločnosť nápomocná a dôjde k určitému finančnému plneniu. Vzťah medzi poistníkom a poisťovateľom funguje na báze uzatvorenia poistnej zmluvy, v ktorej sú presne stanovené pravidlá, akými sa bude ich vzájomný vzťah riadiť. Ten, kto si obstaráva poistenie, platí buď jednorazový alebo v určitých intervaloch opakujúci sa poplatok finančnej spoločnosti. Aj keď bývajú podmienky poistenia presne stanovené z pohľadu sprostredkúvajúcej firmy, nie je žiadnym pravidlom, že bývajú pre jednotlivých klientov zvlášť upravené. Poistenie je možné uzatvoriť na určité obdobie.

 

 

Poistenie najčastejšie vystupuje v nasledovných formách:

 

 

-        cestovné poistenie: uzatvára sa pri vycestovaní do zahraničia. Existuje však aj také poistenie, ktoré klient uzatvára za cieľom ochrany v jeho materskej krajine. Cestovné poistenie sa uzatvára zväčša na určité obdobie, alebo na jeden rok. V prípade, ak klient poistenie uzatvára na určité obdobie, býva poistený na presný počet dní.

 

-        poistenie motorových vozidiel: toto poistenie klient uzatvára so spoločnosťou za cieľom ochrany jeho motorového vozidla alebo jeho súčastí (napr. ochrana návesu). Najčastejšie sa uzatvára havarijné poistenie, ktoré klienta zabezpečuje finančným plnením v prípade neželaných dopravných nehôd.

 

-         poistenie majetku a nehnuteľností: poistiť sa dá domácnosť ako celok alebo jej jednotlivé súčasti. Pri tomto druhu poistenia sa dá poistiť takmer čokoľvek – od nábytku po cennosti až po šatstvo, obuv, domáce elektrospotrebiče, cennosti až po peniaze či šekové knižky.

 

-        životné poistenie: predstavuje finančné zabezpečenie klienta, ktorý má určité záväzky voči svojej rodine a príbuzným, neustále spláca finančné pôžičky alebo si chce nasporiť určitý finančný obnos. Životné poistenie je ten typ poistenia, ktoré funguje na báze dobrovoľnosti.

 

-       poistenie zodpovednosti za škodu: klient sa môže proti nevídaným udalostiam poistiť viacerými spôsobmi, najčastejšie sa však poisťuje zodpovednosť za poškodenie, stratu alebo zničenie určitej veci, prípadne zodpovednosť za škodu spôsobenú chybou zariadenia.

 

 

Poisťovacie služby predstavujú jeden z najvyužívanejších produktov v rámci poskytovania finančných služieb. Z produktov na poisťovacom trhu si dnes vyberie už každý. 

Čítané: 2306 x