Rozšírené hľadanie
Štvrtok 30. November 2023 |
meniny má Ondrej, Andrej

Čo všetko musí spraviť cudzinec preto, aby získal naše štátne občianstvo

Datum: 23.05.2018

Tak ako my cestujeme po celom svete, rovnako aj cudzinci z rôznych krajín navštevujú našu krajinu. A dokonca v hojnom počte. Dnes už nie je žiadnou vzácnosťou naďabiť na akúkoľvek národnosť nech ste v ktoromkoľvek kúte Slovenska. By ste neverili, ale mnohým z nich sa tu tak zapáčilo, že sa rozhodli prijať naše štátne občianstvo. Lenže získať ho nie je až také jednoduché.


 

Je to tak. Po otvorení sa svetu začína byť Slovensko zaujímavou krajinou na pobyt. Chodia sem ľudia z iných krajín študovať, pracovať, za kultúrou, športom, alebo sa tu zaľúbia a uzatvoria sobáš. Najviac nás navštevujú Ukrajinci, Maďari, Česi, Poliaci, teda tí, ktorí bývajú k nám najbližšie. Z pochopiteľných dôvodov tak tieto národnosti najviac žiadajú o zmenu občianstva. Nie je však výnimkou, ak o naše štátne občianstvo požiadajú aj Američania, Kanaďania a aj obyvatelia z mnohých krajín ďalekej Afriky.

Najviac lákavou možnosťou je zamestnať sa u nás

Cudzincov z východu najviac láka možnosť zamestnať sa u nás. To platí najviac pre občanov bývalého Sovietskeho zväzu a bývalej Juhoslávie. Náš rozvinutý automobilový priemysel začína v poslednom období získavať pracovníkov práve z týchto dvoch oblastí, prípadne ešte z Rumunska a Bulharska. Záujemcovia zo západných krajín zase uvádzajú ako dôvod získania nášho občianstva naopak štúdium, pretože na ich pomery je u nás mimoriadne lacné. A keď ho skončia, mnohí z nich pokračujú v aj doktorandskom štúdiu. Rovnako sa o našu krajinu zaujímajú aj umelci a športovci. Veľa zahraničných športovcov hráva za naše kluby a nakoniec sa tu rozhodnú aj ostať. Jednoducho sa im u nás zapáči.

Získať občianstvo je náročný byrokratický proces

No ale týmito dôvodmi ste, predpokladáme, veľmi dobre oboznámení. Poďme si teraz povedať niečo, čo všetko musí cudzinec spĺňať, aby sa stal našim štátnym príslušníkom. V prvom rade je podmienkou, aby mal tento dlhodobý nepretržitý pobyt v rozsahu minimálne piatich rokov, nebol za obdobie piatich rokov odsúdený za úmyselný trestný čin, dobre ovládal slovenský jazyk, ak ho neovláda ideálne je to riešiť jazykovým kurzom – Slovenčina pre cudzincov. Celú vec urýchli aj to, že žiadateľ predloží doklady o tom, že sa plánuje vzdať svojho občianstva v prospech slovenského.

Cudzinci s osobitým prínosom majú vyhraté

Úplným ideálom je doklad o uzavretí manželstva. Proces získania občianstva sa dá urýchliť sobášom, prípadne ak sa preukáže, že dotyčný žiadateľ je hodný osobitného zreteľa, čiže ak ide o človeka s mimoriadnym prínosom pre Slovensko v rôznych oblastiach. Ekonomických, technických, kultúrnych a prípadne športových. Skrátka, Slovákom sa môže stať niekto aj za odmenu bez zdĺhavých byrokratických prieťahov. Lenže povedzme si otvorene, počet takýmto spôsobom získaného slovenského občianstva nestojí štatisticky za zmienku. Vo všetkých prípadoch je ideálne ak žiadateľ ovláda našu reč. S čim nie je problém je, že máme naštastie mnoho kvalitných jazykových škôl v Bratislave a všade inde vo väčších mestách na Slovensku.

Konečné slovo má nakoniec Ministerstvo vnútra

Udeľovanie slovenského štátneho občianstva patrí do rezortu ministerstva vnútra. Predtým však musí žiadateľ na krajskom úrade podať žiadosť, kde prebieha celá tá procedúra prvotného kontaktu, zberu potrebných dokladov, posudzovania na základe vzájomnej komunikácie, a pod. Potom sa celá agenda odovzdá ministerstvu vnútra, kde sa žiadosť posudzuje. Tam sa predkladajú žiadosti o udelenie občianstva s príslušnými dokladmi. Ak ministerstvo žiadosti vyhovie, vyrozumenie príde naspäť na krajský úrad, kde slovenské štátne občianstvo slávnostne odovzdajú žiadateľovi.

Je dôležité mať všetky potrebné doklady pohromade

A teraz vám povieme, čo si musí žiadateľ o naše občianstvo pripraviť, aké doklady. Takže pekne po poriadku. Rodný list, sobášny list, prípadne právoplatný rozsudok o rozvode manželstva. V prípade, že žiadateľ je vdovcom, tak musí predložiť úmrtný list. Ďalej potom doklad o občianstve krajiny z ktorej pochádza, výpis z registra trestov Slovenskej republiky, potvrdenie z daňového úradu, či náhodou nemá nejaké nedoplatky na daniach, verejných alebo sociálnych dávkach.

Naše občianstvo sa prideľuje aj deťom

Okrem priznania nášho štátneho občianstva dospelému človeku je ho možné udeliť aj maloletým, napr. deťom žiadateľa, resp. žiadateľov. Predloží sa rodný list dieťaťa, doklad o občianstve jeho domovskej krajiny a písomný súhlas oboch rodičov. V prípade, ak jeden z rodičov nesúhlasí a druhý na tom trvá, o skutočnosti rozhodne súd. Deťom nad pätnásť rokov je potrebné ešte priložiť výpis z registra trestov Slovenskej republiky.

Za priznanie nášho občianstva musí cudzinec zaplatiť

Za pridelenie slovenského štátneho občianstva sa samozrejme platí poplatok, ktorý je iný pre dospelého človeka, maloletého, mládežníka a seniora spolu so zdravotne postihnutou osobou. Koľko, tak to vám povedia na príslušných miestach. Rovnako sa platí aj za zánik nášho občianstva. Cenník v podstate len kopíruje skôr napísané. Otázka financií v tomto prípade je špecifická takže zámerne neuvádzame presné čísla.

O naše štátne občianstvo nemôže prísť nikto

O slovenské štátne občianstvo nemožno prísť v žiadnom prípade, bez toho, že by o jeho zbavenie požiadal náš občan. Skrátka, nemožno nikoho zbaviť jeho ústavného práva, ani keby bolo voči nemu vedené akékoľvek konanie na súde. Tak aspoň vraví zákon.


 

Čítané: 3862 x