Rozšírené hľadanie
Štvrtok 11. August 2022 |
meniny má Zuzana

Kurzy na podporu rozvoja cestovného ruchu pokračujú

Datum: 03.12.2010

Bojnice (10.11.2010). Projekt realizovaný v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónoch. Tento projekt  prináša pre poskytovateľov služieb dobrú príležitosť na získanie nových informácií, poznatkov a hlavne výmenu znalostí z praktického života.

Jedným z kurzov organizovaného v rámci projektu je Tvorba a menežovanie inovatívnych produktov volného času a turizmu uplatnených“ 

Bojnice (10.11.2010). Projekt realizovaný v rámci operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika Cielené školenia, kurzy a tvorba spoločných marketingových produktov - podpora rastu cestovného ruchu v cezhraničných regiónoch. Tento projekt  prináša pre poskytovateľov služieb dobrú príležitosť na získanie nových informácií, poznatkov a hlavne výmenu znalostí z praktického života.

Jedným z kurzov organizovaného v rámci projektu je Tvorba a menežovanie inovatívnych produktov volného času a turizmu uplatnených“ 

            Produkt cestovného ruchu je tvorený integráciou rozmanitých služieb a daností, atraktivít krajiny, lokality v cieľových miestach a oblastiach. Motorom ďalšieho rozvoja cestovného ruchu je tvorba nových – inovatívných produktov, ktoré oslovia cieľové skupiny návštevníkov a užívateľov cestovného ruchu. Nárast konkurenčného prostredia má výrazný vplyv na ponukovú stránku produktov. Tento vývoj ma za následok a zmeny chovania klientov, ktorí si vyberajú náročnejšie, alebo príťažlivejšie produkty služieb cestovného ruchu. 

            Kurz, ktorého sa zúčastňujú poskytovatelia služieb cestovného ruchu yo Slovenska a z Českej republiky poskytol základné postupy pri tvorbe produktov cestovného ruchu, poukázal na súčasné trendy v produktovej časti, prezentoval  vlastností územia a destinačnej oblastí pri tvorbe inovatívných prvkov v skladbe produktu cestovného ruchu, zážitkový turizmus, psychologia a správanie klientov, ekonomické hladiská pri tvorbe a implementácií inovatívných produtkov, základné postupy pre implementácií nových produktov cestovného ruchu, tvorba master plánu nového produkty, komunikačné stratégie a postupy nových produktov. Príklady inovatívných produktov zo zahraničia, význam a úloha distinačného manažmentu pri tvorbe inovatívných produktov cestovného ruchu.

 

V rámci projektu sa realizujú cielené kurzy, ktoré pokrývajú celkom 13 tém a okruhov. Hlavným cieľom je získanie a výmena praktických informácií a tvorba spolupráce medzi slovenskými a českými poskytovateĺmi služieb v cestovnom ruchu.

 

Vedúcim partnerom projektu je Bojniciensis, občianske združenie so sídlom v Bojniciach a hlavným cezhraničným parnerom je Region Slovácko – združenie pre rozvoj cestovného ruchu so sídlom v Uherskom Hradišti.

 

Kontak : Margita Vašeková, oz@bojniciensis.sk

Čítané: 1466 x