Rozšírené hľadanie
Utorok 16. August 2022 |
meniny má Leonard

sk.Wikipedia.org 24.02.2013 09:38 ‎Dejiny: , formulácia ← Staršia verzia Verzia zo dňa a času 08:21, 24. február 2013 Riadok 7: Riadok 7: == Dejiny == == Dejiny == − První dochované zmínky se odvozují z nápisů, v nichž jsou zmínky o židovském království v Himjáru a jeho králi Júsufu As'aru Zú Nuwásovi , který přijal ]. Další informace poskytují islámské prameny v ], kdy byly jihoarabské kmeny obráceny na ]. V ] mohli jemenští Židé ještě vlastnit půdu a jejich postavení bylo o mnoho lepší než postavení jiných Židů v muslimských státech. Rozkvět místní komunity, a to jak ekonomický tak kulturní, nastal v době vzrůstajícího obchodu s ] mezi ] a ]m. Toto období znamenalo odtrhnutí se od duchovních center v ]u a Palestině a přimknutí se k egyptské majmonovské škole. + Prvé dochované zmienky sa odvodzujú z nápisov, v ktorých sú zmienky o židovskom kráľovstve v Himjáre a jeho kráľovi Júsufu As'aru Zú Nuwásovi , ktorý prijal ]. Ďalšie informácie poskytujú islamské pramene v ], kedy boli juhoarabské kmene obrátene na ]. V ] mohli jemenskí Židia ešte vlastniť pôdu a ich postavenie bolo o mnoho lepšie ako postavenie iných Židov v moslimských štátoch. Rozkvet miestnej komunity, a to ako ekonomický tak kultúrny, nastal v dobe vzrastajúceho obchodu s ] medzi ] a ]. Toto obdobie znamenalo odtrhnutie sa od duchovných centier v ]e a Palestíne a primknutie sa k egyptskej majmonovskej škole. − Úpadek obchodu s Indií znamenal i úpadek a stagnaci místní židovské komunity. Následující čtyři století nejsou k nalezení žádné zmínky o této komunitě. Zmínky lze naleznout v roce ] poté, co se v zemi vrátili k vládě šiítští zajdovsští imámové a Židé se stali terčem útoků, kvůli legitimitě jejich přítomnosti v zemi. Roku ] následovalo vyhnání z San'á a středního Jemenu do Mauzy v Tihámě. Toto vyhnání trvalo sice pouze jeden rok, postačilo však k tomu, aby si Židé uvědomili, že ] či soupeřením se zvyky a tradicemi jiných ] není řešení. + Úpadok obchodu s Indiou znamenal aj úpadok a stagnáciu miestnej židovskej komunity. Následujúce štyri storočia niesu k nájdeniu žiadne zmienky o tejto komunite. Zmienky možno nájsť v roku ] potom, čo sa v krajine vrátili k vláde šiítskí zajdovskí imámovia a Židia sa stali terčom útokov, kvôli legitimite ich prítomnosti v krajine. Roku ] nasledovalo vyhnanie zo San'á a stredného Jemenu do Mauzy v Tiháme. Toto vyhnanie trvalo síce len jeden rok, postačilo však k tomu, aby si Židia uvedomili, že ] či súperením so zvykmi a tradíciami iných ] nieje riešenie. Velký zlom v dějinách jemenských Židů nastal v ], kdy dynastie kasimovských imámů přinesla zemi politickou integritu a hospodářský rozkvět. Židé měli taková privilegia, že některé rodiny byly ustanoveny za dozorce nad ražením mincí a vybíráním ]. V tomto období také vynikají mnozí slavní duchovní vůdci jako například Jehuda Sa'dí, David Mašrikí či Jahjá Sálih. Velký zlom v dějinách jemenských Židů nastal v ], kdy dynastie kasimovských imámů přinesla zemi politickou integritu a hospodářský rozkvět. Židé měli taková privilegia, že některé rodiny byly ustanoveny za dozorce nad ražením mincí a vybíráním ]. V tomto období také vynikají mnozí slavní duchovní vůdci jako například Jehuda Sa'dí, David Mašrikí či Jahjá Sálih.