Rozšírené hľadanie
Sobota 8. Máj 2021 |
meniny má Ingrida

Britské listy.cz 12.04.2021 02:32 12 MEDAILONKŮ KANDIDÁTŮ DO RADY ČT pro druhé kolo hlasování Poslanecké sněmovny ČR Posouzení nominací dle zákonných požadavkůU nominujících spolků předvybraných kandidátů pro hlasování v Poslanecké sněmovně nemá šest z nich zákonem požadovanou účetní uzávěrku v obchodním rejstříku, viz. § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za tento přestupek je přitom možné uložit sankci ve výši 100 000 Kč a výmaz z obchodního rejstříku.  minimálně tři nominující organizace úzce spolupracují s vybranými politickými stranami a politiky, uzavírají s nimi dohody, udělují jim ocenění za podporu svojí agendy, přestože se samy deklarují jako apolitické a nadstranické, vzdor zákonu, který klade důraz na nezávislost kandidátů se zvláštním důrazem na nezávislost politickou, viz § 5 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi. Většina nominujících spolků má jen několik členů a vyvíjí úzce vymezenou lokální činnost a jeden byl založen v roce 2020, přestože § 4 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi požaduje nominace “zastupující VÝZNAMNÉ regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy.”    U kandidátů: Dva figurují v seznamu na seznamu spolupracovníků StB v režimu důvěrník, podle lustračního zákona se tato kategorie nepovažuje za vědomou spolupráci. Jeden je pravděpodobně ve střetu zájmů definovaném § 5 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, podle kterého se radní “nesmí podílet na podnikání v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly ohrozit důvěru v nezávislost nebo nestrannost jeho rozhodování v Radě.”

Čítať celý článok >>