Registrovať
Zabudol som svoje heslo

Nedeľa 20. Október 2019 | meniny má Vendelín

Monitorujeme 1668 informačných zdrojov

Články - Posilňovanie nervov a psychiky bez liekov?

18.10.2019 14:03 Pri stále stúpajúcej záťaži nervovej sústavy nám majster Edgar Cayce zanechal niekoľko výborných cvikov na jej posilňovanie. Nadvazuje na zóny nervov na prstoch noh. Cvičí sa v stoji, najlepšie ráno nalačno po 2-3 dcl teplej citrónovej vody. Pri zvýšených nártoch naboso a stiahnutím prstov k ploskám chodidiel sa striedavo pažami vychytávame dohora pri hlave v záklone a predkláňame našikmo k jednému aj druhému chodidlu. Opakujeme viackrát, aj behom dňa. Zvýšenie príjmu horčíka a vápnika tiež...

Akcie a podujatia - Intuícia a inštinkt

18.10.2019 07:04 Milí kolegovia, pozývame Vás na odborný seminár Intuícia a inštinkt. Seminár lektoruje Mgr. Marta Kocvrlichová v kontexte prístupu analytickej psychológie C.G. Junga. Seminár bude prebiehať zážitkofou formou a jeho cieľom bude hľadať spôsoby ako rozvinúť náš kontakt s intuitívnou a inštinktívnou stránkou našej osobnosti. Seminár ponúkne podnety na psychoterapeutické využitie a na využitie v rámci sebarozvoja psychológov a...

Akcie a podujatia - Intuícia a inštinkt

18.10.2019 00:30 C.G.Jung charakterizuje intuíciu ako psychologickú funkciu, ktorá sprostredkúva vnemy nevedomou cestou. Inštinkt môžeme charakterizovať ako na skúsenosti nezávislé správanie. Inštinkt je oblasť našej psychiky, ktorá je blízka prírodnému fungovaniu. Odpojenie od prírody nás učí nevnímať svoje intuitívne a inštinktívne impulzy. Na seminári sa zameriame na to, ako hladať spôsoby a ako rozvinúť náš kontakt s intuitívnou a inštinktívnou stránkou našej osobnosti a ako tento kontakt udržiavať živý....

Články - Ostrá kritika teológie!

18.10.2019 00:30  Je smutné, že existuje mnoho oblastí, v ktorých sa súčasné kresťanstvo odkláňa od pôvodného učenia Ježiša Krista. A jedným z nich je práve teológia. Ide v podstate o určitý druh filozofie a filozofovania, so snahou o rozumovo racionálne rozpitvávanie viery a jej mnohých jednotlivostí. Vysoká teológia nie je niečo, čo by bolo prístupné najširším masám veriacich. Ale nie preto, že by snáď bola skrývaná a utajovaná, ale preto, že je tak mimoriadne komplikovaná a intelektuálne n...

Články - Ako sa premieta makrokozmos do mikrokozmu auto diagnózy energetiky?

15.10.2019 21:02 Ako sa premieta makrokozmos do mikrokozmu možeme vidieť vďaka čínskej medicíne. Takto možeme aj lepšie pochopiť slová Pána Ježiša Krista v hodinách poslednej večere: umytím noh sa stávate celý čistý. Chodidlá a časť holení je vynikajúcim miestom na samo diagnostiku, alebo aj na vlastnú terapiu. Masážou napríklad bodov zraku si mnohí ľudia udržiavajú prevenciu zraku . V rámci diagnostiky takt...

Inzercia - Centrum pre deti a rodiny Lučenec - informácia o voľnom pracovnom mieste

15.10.2019 14:05 Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, Lučenec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície PSYCHOLÓG - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme. Miesto výkonu práce: Lučenec Počet voľných pracovných miest: 1 Bližšie informácie o výberovom konaní sú uvedené v...

Inzercia - Centrum pre deti a rodiny Lučenec - informácia o voľnom pracovnom mieste

15.10.2019 14:05 Centrum pre deti a rodiny Lučenec, Železničná 1213/26, Lučenec vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície PSYCHOLÓG - zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Miesto výkonu práce: Lučenec Počet voľných pracovných miest: 1 Bližšie informácie o výberovom konaní sú uved...

Akcie a podujatia - Zamilovanosť, blízkosť, intimita - a problémy s nimi súvisiace.

15.10.2019 14:05 Pozývame Vás na sériu troch na seba nadväzujúcich workshopov týkajúcich sa sexuality v procese psychoterapie, ktoré sa uskutočnia v termínoch 7.3., 6.6. a 19.9. 2020 v Bratislave. Pozornosť budeme venovať vývinovým aspektom ľudskej sexuality od detstva až po dospelosť, ako aj najčastejším problémom, ktoré klienti prinášajú do terapie v súvislosti so svojou sexualitou. Spolu sa pozrieme na to, ako vo vzťahu dvoch ľudí vzni...

Inzercia - Voľné pracovné miesto v Poradenskom centre na Katolíckej univerzite v RK

15.10.2019 14:05 K dispozícii je novovytvorené miesto na plný pracovný úväzok v Poradenskom centre KU, ktoré poskytuje poradenské a podporné služby vysokoškolským študentom. Termín nástupu je možný od 1. 11. 2019. Ide o odbornú psychologickú prácu, ale aj o tvorivú činnosť. V tíme pracujú okrem koordinátora Poradenského centra ešte ďalší traja psychológovia, jeden z nich je oprávnený poskytovať supervíziu. Takže samozrejmosťou je, že nový pracovník bude môcť využívať supervíziu bezplatne. Podmienky pre...

Články - Voľné miesta v podporovanom bývaní pre ľudí s duševnou poruchou z Bratislavského kraja

11.10.2019 16:05 Chcete si vyskúšať väčšiu samostatnosť? Ponúkame voľné miesta klientom v podporovanom bývaní, pre ženy a mužov v Bratislave s trvalým pobytom v Bratislavskom alebo Trnavskom kraji Pre koho: Pre ľudí s duševným ochorením z Bratislavského alebo Trnavského kraja. Ak sa chcete naučiť fungovať samostatnejšie a naučiť sa starať o domácnosť, či hospodáriť s peniazmi je táto služba určená práve pr...

Akcie a podujatia - Detská kresba ako nástroj diagnostiky

10.10.2019 17:33 Detská kresba ako nástroj diagnostiky Výcvikový program Program predstaví viaceré postupy, kedy sa tzv. obyčajné kreslenie stáva diagnostickým nástrojom skúmania psychiky dieťaťa a ako dokáže výtvarný prejav na dieťa terapeuticky pôsobiť. Mnohé kazuistiky odhalia špecifické znaky detskej kresby, či varovné signály, pri ktorých treba spozornieť. Účastníčky a účastníci musia počas výcvikového programu aktívne pracovať s detskými klientmi. Obsah...

Akcie a podujatia - Podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných detí s PAS

10.10.2019 17:33 V októbri 2019 sa otvára podporná terapeutická skupina pre rodičov a príbuzných dieťaťa s poruchou autistického spektra. Skupinu povedie: PhDr. Petra Klastová Pappová, PhD. klinická psychologička a psychoterapeutka Skupina sa bude stretávať v utorky v čase od 17:00 do 18:30 hod. v priestoroch zdravotníckeho zariadenia ESBA, Poliklinika Tehelná Aktuálne už prebiehajú skúšobné stretnu...

Akcie a podujatia - Preventívny program zameraný na rizikové správanie dospievajúcich vo vzťahu k se

10.10.2019 17:33 Vzdelávanie pre odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Cieľom vzdelávania je obohatiť a rozšíriť profesijné kompetencie v oblasti prevencie s využitím preventívneho programu, ktorý je zameraný na problematiku rizikového správania spojeného so sebaponímaním a body imidžom. Účastníci sa oboznámia so základnými charakteristikami a príznakmi jednotlivých typov rizikového správania a s aktivitami, ktoré prispievajú: &nbs...

Články - Vieme oceniť dar choroby na rozpoznanie doby energie zvratu?

09.10.2019 13:04 "Choroba je láskavý, milosrdný a prísny systém, ktorý nás upozorňuje, že niečo riešime nesprávne" hovorieval na svojich prednáškach, alebo aj svojim pacientom primár a vedec Ivan Rusnák. Podľa Duchovnej vedy to isté platí nielen pre choroby, ale ak pre epidémie a invázie škodcov - rastlín, hmyzu, živočíchov, ktoré skryte prenikajú do lesnej či poľnej agrokultúry a tak napríklad ľudia aj plodiny EÚ sú vystavené chorobám, s ktorými si chémia ani bežná veda nevie poradiť. Na kvetiny prídu...

Inzercia - Voľná pracovná pozícia - psychológ

04.10.2019 10:37 Špecializované pracovisko Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ hľadá do svojich radov nového kolegu – psychológa na pozíciu Hlavný štátny radca v 8. platobnej triede do dočasnej štátnej služby . Podmienkou je ukončené jednoodborové štúdium druhého stupňa v odbore psychológia. Aj bez praxe. Pracovná poz...

Následujúci mesiac

Copyright © 2009 news.sk Všetky práva vyhradené. Autor a prevádzkovateľ nezodpovedajú za obsah a jeho následky.

Na tejto stránke používame cookies viac informácií

Pridať server: 

Do kategórie:

Pridať

Zrušiť

Pridať novú kategóriu

Pridať

Zrušiť