Rozšírené hľadanie
Streda 17. Apríl 2024 |
meniny má Rudolf

Bezpečnostné tipy pre používanie hliníkových rebríkov

Datum: 04.03.2024

Hliníkové rebríky sú praktické pomôcky pri rôznych prácach vo výškach. Ak ich však nepoužívate správne, môžu predstavovať vážne riziko pre zdravie a život.

Bezpečnostné tipy pre používanie hliníkových rebríkov

Preto je dôležité dodržiavať základné bezpečnostné pokyny, aby ste pádu z rebríka a inému zraneniu predišli.  

Základné tipy hliníkových rebríkoch a ich využitie

Existuje viacero typov hliníkových rebríkov, ktoré sa líšia podľa svojej konštrukcie, výšky, nosnosti, funkčnosti a účelu. Medzi základné modely patria:

Štafle - sú jednoduché rebríky, ktoré majú dve rovnobežné ramená a priečky. Štafle sa používajú na krátke práce vo výškach - napríklad v prípade, keď sa nanáša stierka na stenu a steny sa natierajú, na opravy alebo čistenie vo výškach. Štafle neslúžia na práce vo výške väčšej ako 6 metrov.

Výsuvné rebríky -  sú rebríky, ktoré sa skladajú z dvoch alebo viacerých častí. Tieto časti sa dajú vysúvať a zasúvať. Výsuvné rebríky sa používajú na dlhšie práce vo výškach ako sú strešné práce, inštalácia, montáže. Výsuvné rebríky sa musia opierať o pevnú. Sú určené na prácu vo výške maximálne 10 metrov.

Rebríky s plošinou -  sú rebríky, ktoré majú na vrchu plošinu. Na plošine je možné stáť alebo na ňu položiť náradie. Rebríky s plošinou sa používajú na stredne dlhé práce vo výškach, na rezanie či opravy. Môžu sa použiť ako samostatne stojace. Bezpečná práca s nimi je do výšky 8 metrov.

Teleskopické rebríky - sú rebríky, ktoré sa dajú skrátiť alebo predĺžiť podľa potreby. Teleskopické rebríky sa používajú na rôzne práce vo výškach, môžete ich zužitkovať v záhrade alebo pri čistení. Umožňujú prácu do výšky 5 metrov.

Základné bezpečnostné pokyny pre práce vo výške

Pred použitím hliníkového rebríka je potrebné skontrolovať jeho stav a funkčnosť. Rebrík by mal byť bez poškodení, trhlín, deformácií, hrdze alebo iných nedostatkov. Skontrolujte pevnosť a stabilnosť spojov, zámkov, nôžok, priečok a stav protišmykových podložiek. Overte si, či je hliníkový rebrík suchý, nenesie známky olejnatého znečistenia.

Pri rozkladaní rebríka je potrebné dodržiavať návod výrobcu a zabezpečiť, aby bol rebrík plne rozložený a zafixovaný. Rebrík by mal stáť na pevnej, rovnej a suchej podlahe. Ak je rebrík opretý, zabezpečte oporu, ktorá je stabilná a nekĺže. Správny uhol opretého rebríka je približne 75°. To znamená, že vzdialenosť medzi spodnou časťou rebríka a oporou by mala byť približne štvrtina výšky rebríka. Rebrík musí presahovať oporu minimálne o jeden meter.

Pri používaní rebríka je potrebné dodržiavať maximálnu nosnosť, ktorá je uvedená na štítku výrobcu. Nikdy rebrík nepoužívajte viacerí naraz, je určený len pre jednu osobu. Pri výstupe na rebrík je potrebné mať tri kontaktné body s rebríkom, teda dve ruky a jednu nohu alebo dve nohy a jednu ruku. Počas prác vo veľkej výške sa istite popruhom. Používajte ochranné pomôcky – rukavice, helmu a okuliare. Vo výške sa vyhýbajte náhlym pohybom, nenakláňajte sa, nedvíhajte ťažké predmety.

Autor: Gabriela Kudláčová

 

 

 

 

Čítané: 626 x