Rozšírené hľadanie
Streda 24. Júl 2024 |
meniny má Vladimír

Je triedený zber odpadov bezplatný?

Datum: 30.04.2019

Zamýšľali ste sa ale niekedy, kto financuje celé triedenie odpadu? Ste to vy ako občania alebo zberové spoločnosti?

 

Téma triedeného zberu už nie je nikde novinkou. Zamýšľali ste sa však niekedy nad tým, kto financuje celé triedenie odpadu? Ste to vy ako občania, alebo zberové spoločnosti?

Ani jedna odpoveď nie je správna. Financovanie triedeného zberu je plne hradené tzv. výrobcami.

Výrobca obalov je spoločnosť, ktorá:

  • balí alebo plní výrobky do obalov,
  • dováža na Slovensko tovar zabalený v obale,
  • vyrába a následne predáva obaly priamo spotrebiteľovi,
  • objednáva zabalenie výrobku, ktorý uvádza na trh pod svojou značkou.

Avšak nie je to priama väzba medzi výrobcom a zberovou spoločnosťou. 

Výrobcovia sú súčasťou OZV ako organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorá za nich plní túto povinnosť. Jednou z takýchto firiem je aj NATUR-PACK.

V posledných mesiacoch spoločnosť NATUR-PACK vykonala takmer 70 analýz triedených zložiek odpadu a na ďalšie sa pripravuje. Častým problémom, ktorý sa vyskytuje práve pri triedenom zbere, je to, že sa do triedených nádob vyhadzujú veci, ktoré do nich nepatria.

Keďže na Slovensku nemáme jednotný systém triedeného zberu, každý z nás je povinný sa informovať o pravidlách triedeného zberu vo svojej samospráve.

Takéto informácie nájdete na nálepkách nádob na triedený odpad, na stránkach obce či vývesných tabuliach. 

Teoreticky to znie jednoducho, avšak v praxi je situácia horšia. Priemerne 15 až 20 % (v niektorých prípadoch až 50 %) odpadu v nádobe na triedený zber sú nečistoty, inak povedané odpad, ktorý do danej nádoby nepatrí.

Ak nádoba dosiahne až 45 % znečistenia, náklady na spracovanie takto znečisteného a nepoužiteľného odpadu znáša obec. Časom sa práve tieto čísla môžu odzrkadliť na našich peňaženkách.

Ďalším celoslovenským problémom je to, že sa odpady nestláčajú predtým, než sa vyhodia. PET fľaše, nápojové kartóny a papierové krabice sú najznámejším typom nestlačeného odpadu. Samozrejme, celý systém triedeného zberu sa tým predražuje.

Ak sa tieto typy odpadu stlačia, v nádobe na triedený odpad sa môže ušetriť až 40 % miesta a zberové spoločnosti nemusia prevážať toľko „vzduchu“ zbytočne.

Na záver môžeme povedať, že triedený zber je pre občanov bezplatný. Je však potrebné dbať aj na kvalitu triedenia, v ktorej, ako vyplýva z mnohých analýz NATUR-PACKu, majú občania Slovenska ešte stále veľké rezervy.

Čítané: 3375 x