Rozšírené hľadanie
Streda 24. Júl 2024 |
meniny má Vladimír

Na výbere OZV záleží. Povieme vám prečo.

Datum: 25.09.2019

Podľa platného zákona o odpadoch v Slovenskej republike platí rozšírená zodpovednosť výrobcov (RZV). Rozšírená zodpovednosť sa týka výrobcov, ale aj dovozcov vyhradených výrobkov. 

Vyhradenými výrobkami rozumieme obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory, pneumatiky a vozidlá. Pre zabezpečenie riadneho plnenia povinností vyplývajúcich zo zákona vznikli OZV – organizácie zodpovednosti výrobcov.

OZV je nezisková organizácia združujúca výrobcov a dovozcov vyhradených výrobkov a jej hlavnou úlohou je zabezpečiť fungovanie triedeného zberu vyhradeného prúdu odpadu. OZV uzatvára zmluvy s obcami a mestami na Slovensku, zberovými spoločnosťami a spracovateľmi odpadu. OZV odborne riadi fungovanie triedeného zberu odpadu. Napríklad výrobca obalov alebo výrobkov v obaloch, ktoré následne končia v komunálnom odpade, sa zapojí do financovania triedeného zberu prostredníctvom OZV. Pre každého výrobcu a dovozcu je hlavným cieľom predaj výrobku a je teda mimoriadne dôležité vybrať si zodpovednú OZV, ktorá spoločnosti pomôže s plnením povinností vyplývajúcich zo zákona.

OZV má byť stabilným partnerom, vďaka ktorému sa spoločnosť môže plne sústrediť na svoju podnikateľskú činnosť bez obáv z vysokých sankcií za nedodržanie povinností daných zákonom. OZV NATUR-PACK zásadne dbá na dodržiavanie všetkých legislatívnych povinností, ktoré zabezpečuje za seba i svojich klientov.

OZV NATUR-PACK ako jediná prešla v minulom roku kontrolou Slovenskej inšpekcie životného prostredia bez zistených nedostatkov. Je to pre našich klientov zárukou, že za nich boli splnené zákonné povinnosti a nehrozia im pri prípadných kontrolách žiadne sankcie. Navyše OZV NATUR-PACK má široké regionálne pokrytie. Naše pobočky sú dostupné pre klientov na území takmer celého Slovenska. Odpadové hospodárstvo pre nás nie je len rozšírená zodpovednosť výrobcov – RZV. V spoločnosti NATUR-PACK veríme v dôležitosť vzdelávania širokej verejnosti o správnom triedení odpadu. Pre školy a verejnosť zabezpečujeme vzdelávacie a zážitkové aktivity v spolupráci s neziskovými organizáciami a špičkovými lektormi. Stáli sme pri vzniku výučbových softvérov, tabletových hier a ekoknižiek. OZV NATUR-PACK je stabilným partnerom pre všetkých výrobcov, ktorých sa týka zákon o odpadoch, a súčasne odbornou vzdelávacou kapacitou, ktorá sa stará o informovanosť verejnosti v  témach súvisiacich s predchádzaním vzniku odpadov, ich triedením a recykláciou.

Čítané: 3208 x