Rozšírené hľadanie
Streda 24. Júl 2024 |
meniny má Vladimír

Aké sú aktuálne trendy v oblasti udržateľných obalov pre logistiku?

Datum: 05.06.2020

Pozrite sa s nami, aké sú výhody a možnosti využívania udržateľných obalov v logistike, ako túto oblasť ovplyvní aktuálna Koronavírusová situácia a ako sa bude oblasť udržateľných obalov vyvíjať do budúcna.

Celý rad spoločností pracuje na zlepšení udržateľného rozvoja vo svete prostredníctvom nových technológií a poznatkov v logistike. Využívajú vratné obaly z tradičných materiálov ako je plast, kov, ale aj viaccestné kartónové obaly. Inak to nie je ani v našej spoločnosti.

Preto sme v Schoeller Allibert začali po novom vyrábať a dodávať vratné prepravky a paletové kontajnery z recyklovaného plastu do oblastí technického a automobilového priemyslu a tým sme znížili spotrebu nového materiálu. Kvalita týchto produktov z recyklovaného materiálu je rovnaká ako z materiálu nového. Nový materiál je naďalej používaný pre potravinárske účely.

Použitie recyklovaného materiálu na výrobu logistických obalov nemá žiadny vplyv na funkčnosť ani kvalitu, má však zásadný vplyv na našu planétu

Zväz automobilového priemyslu (VDA) odsúhlasil pridávanie recyklovaného materiálu do štandardných prepraviek pre automobilový priemysel VDA R-KLT a VDA RL-KLT. Podmienkou je dodržať rovnaké parametre nosnosti a farebný odtieň.

Aj v automobilovom priemysle sa začína využívať recyklovaný materiál

Čo sa týka prepravy potravín, paletové kontajnery na ovocie vyrábame z potravinárskeho vysokohustotného polyetylénu tmavo zelenej farby, ktorý je získaný z recyklovaných poolingových prepraviek.

Na prepravu a skladovanie ovocných štiav, prísad do potravín a pod. nahrádzame doteraz používané nerezové tanky plastovým "bag in box" kontajnerom Combo Fructus alebo Excelsior. Na umytie nerezového tanku sa po každom použití spotrebuje až 800 litrov vody a čistiacich chemikálií. V bag-in-boxe je jednorazový plastový vak, ktorý sa po použití zrecykluje. Vďaka tomu sa ušetrí veľa litrov pitnej vody.

Do plastového IBC kontajneru Combo Excelsior® je možné umiestniť vratný Bag-in-Box IBC System

Ktoré materiály sa na výrobu udržateľných obalov pre logistiku využívajú najviac a ktoré z hľadiska zaťaženia životného prostredia nie sú vhodné?

Spoločnosť Schoeller Allibert vyrába vratné plastové obaly z polypropylénu (PP) a vysokohustotného polyetylénu (HDPE). Oba materiály majú tú výhodu, že sa ľahko recyklujú. Ich recyklácia je navyše menej náročná na energiu a životné prostredie ako recyklácia obalov z kovu alebo kartónu.

Naopak problematická je recyklácia plastových obalov z tenkých fólií (LDPE a PP sáčky) a zo spenených plastov (EPP, EPE, EPS). Tieto materiály sú veľmi ľahké, obsahujú mnoho vzduchu a zle sa recyklujú.

Niektoré spoločnosti upúšťajú od používania obalov, ktoré uvoľňujú vlákna a drobné nečistoty, ako sú drevo alebo kartón. Kúsky týchto obalov sa dostávajú do dielov strojov a zariadení a spôsobujú znehodnotenie. Napríklad v palivovom okruhu automobilu sa našli kúsky triesok, čo viedlo k jeho upchatiu. Kartónový prach môže priľnúť na plastové diely a spôsobovať nekvalitu pri ich následnom pokovovaní alebo lakovaní. Kovové obaly (kontajnery, palety) sú zvyčajne ťažké, čo sťažuje ich manipuláciu a zvyšuje spotrebu paliva pri ich transporte. Navyše korodujú a uvoľňuje sa z nich hrdzavý prach a kovové šupiny. Tento prach je magnetický a prichytáva sa na kovové diely ako sú ložiská, ozubené prevody a pod. Tu potom spôsobuje ich nekvalitu.

Je údržba tzv. viaccestných obalov náročnejšia než údržba obalov jednorazových?

Viaccestné (vratné) obaly je potrebné po každom obehu skontrolovať a uistiť sa, či nie sú poškodené. Ďalej je nutné zbaviť ich nečistôt a zvyškov starých etikiet (pokiaľ to ich nasledujúce použitie vyžaduje). Niektoré potravinárske alebo technické prevádzky, vyžadujúce extrémnu čistotu, umývajú viaccestné obaly pri každom obehu. Umytie prepravky v tomto prípade stojí približne 5 Kč / ks.

Čo sa týka jednorazových obalov, tie sa síce po použití nemusia umývať, ale musia sa zlikvidovať. V súčasnej dobe sa za likvidáciu jednorazových obalov z kartónu platí, čo predtým nebolo bežné (kartón sa naopak vykupoval).

Ako sa aktuálne využíva prenájom viaccestných obalov pre logistiku? Možno povedať, že miera využitia prenájmu v tejto oblasti rastie?

V Českej republike nie je zatiaľ prenájom viaccestných obalov v logistike tak rozšírený, ako je tomu na západ od nás. V súvislosti s globalizáciou priemyslu v rámci Európy zasahuje prenájom viaccestných obalov cez Pooling operátorov aj do Česka.

U našich klientov sme v súčasnosti zaznamenali väčší záujem o prenájom viaccestných obalov. Dôvodom býva napr. neistota pri projektoch - klienti často nevedia dopredu odhadnúť, či projekt bude trvať dlhšie ako 2 - 3 roky. Na krátkodobé projekty (1 - 2 roky) firmy zvyčajne buď zvažujú prenájom viaccestných obalov, alebo použijú jednorazové obaly. Ak je istota projektu na 3 roky a viac, firmy zvyčajne investujú do nákupu vlastných viaccestných obalov. Ďalšou motiváciou pre prenájom viaccestných obalov je rozloženie cashflow v dlhšom časovom horizonte.

Aké hlavné prínosy z hľadiska udržateľnosti má paletový pooling? Aké sú jeho úskalia?

Pokiaľ hovoríme čisto o paletovom poolingu, ktorý v súčasnej dobe v Česku prebieha len na drevených paletách, je jeho prínos v tom, že Pooling operátor optimalizuje vrátenie prázdnych paliet na svoje najbližšie depo a tým redukuje množstvo spalín produkované kamiónami pri ich transporte. Toto má význam predovšetkým vtedy, ak klient dopravuje tovar na veľké vzdialenosti do zahraničia. Dôslednou kontrolou a pravidelnými opravami udržuje poolingový operátor v obehu palety v dobrom stave. Ak sa však budú stále používať drevené palety, ktoré majú životnosť 10 obehov (7 obehov do generálnej opravy a potom 3 obehy po oprave), tak je udržateľnosť limitovaná.

V západných krajinách sa už používajú plastové palety, ktoré svojou životnosťou a možnosťou následnej recyklácie prispievajú k udržateľnosti oveľa viac. Niektorí poolingoví operátori začínajú ponúkať plastové palety už aj v Česku.

Aký je výhľad ďalších trendov v oblasti obalov pre logistiku z hľadiska udržateľnosti? Je možné, že v dôsledku spomalenia ekonomiky kvôli koronavírusu sa v blízkej budúcnosti bude klásť na udržateľnosť obalov pre logistiku menší dôraz?

V Schoeller Allibert vidíme veľký potenciál v nasadzovaní viaccestných plastových obalov, ktoré nahrádzajú jednocestné obaly, alebo viaccestné drevené a kovové obaly. Ich prínos z hľadiska udržateľnosti je:

  • ľahkosť = úspora paliva,

  • jednoduchá údržba = úspora vody, čistiacej chémie, energie na sušenie,

  • recyklovateľnosť = zníženie spotreby nového materiálu pri výrobe nových produktov.

Očakávame, že spomalenie ekonomiky kvôli koronavírusu bude mať významný vplyv nielen na aktuálne bežiace, ale aj budúce projekty pre viaccestné obaly v logistike. Tieto projekty sú plánované na dlhšiu dobu (2 roky a viac) a firmy budú pri rozhodovaní na tak dlhý časový horizont veľmi opatrné.

Na druhú stranu, naša spoločnosť ponúka produkty, ktoré významne šetria logistické náklady a môžu pomôcť firmám dosiahnuť úspory, ktoré im pomôžu udržať rentabilitu. Ako príklad môže poslúžiť nahradenie veľmi rozšíreného a používaného kovového kontajnera Gitterbox plastovým skladacím kontajnerom Magnum Optimum.

 

Z hľadiska udržateľnosti je jasným trendom pre logistiku nahradenie klasických prepravných obalov (napr. Gitterboxov) ich plastovými, recyklovateľnými verziami

 

Čítané: 3775 x