Rozšírené hľadanie
Pondelok 3. Október 2022 |
meniny má Stela

Britské listy.cz 20.06.2021 01:45 Tisková zpráva    Mezioborová skupina MeSES vydává soubor doporučení k příjezdům ze zahraničí a návratům z dovolených. Cílem vydaných doporučení je výrazně omezit riziko zavlečení nebezpečných variant viru covid-19 do České republiky. Omezení rizika není myslitelné bez opatření, která umožní kontrolu nákazy u osob přijíždějících ze zahraničí. Nezbytným doporučovaným opatřením je povinné vyplňování příjezdového formuláře, který navrhujeme doplnit o některé další údaje, umožňující ve svém souhrnu přesnější detekci rizik. Doporučujeme rovněž, aby formulář informoval o právních následcích uvedení nepravdivých údajů. Pravdivost deklarovaných údajů by měla být namátkově ověřována. Doporučujeme také, aby stát aktivně využíval příjezdové formuláře ke kontrolám dodržování karantény a také k případnému trasování. Za nejúčinnější považujeme telefonickou kontrolu příjezdů a napojení databáze formulářů na systém Chytré karantény. Telefonickou kontrolu karantén považujeme za nákladově vysoce efektivní. Nepovažujeme za vhodné, že stát umožňuje vstup na základě neúplného očkování. Doporučujeme, aby byl pro takové osoby zachován nárok na bezplatné PCR testy. Ten byl měl být povinně vyžadován po příjezdu z vysoce rizikových zemí i pro plně očkované. Sekvenaci je třeba významně zaměřit právě na tyto odběry. Upozorňujeme na nebezpečí plynoucí z nedostatečné kontroly pravosti výsledků testů. Kromě právních následků, na které by měli být cestovatelé upozorňováni, hrozí takovým jednáním vysoké škody na zdraví i ekonomické ztráty. Uvádíme, že kontroly při vstupu na území České republiky by měly být stejné pro všechny typy a možnosti vstupů i způsoby dopravy. V souboru doporučení konstatujeme, že krátkodobé pobyty v příhraničních oblastech sousedících států související s všedním životem, rodinnými vztahy, výkonem zaměstnání a volnočasovými aktivitami znamenají v současné situaci srovnatelného epidemického zatížení příhraničních oblastí nižší epidemické riziko. Jednotlivá doporučení jsou opatřena odkazy na datové zdroje i na vědecké studie. Využití námi formulovaných doporučení považujeme za zásadní pro snížení epidemického rizika v následujícím období.