Rozšírené hľadanie
Sobota 13. Apríl 2024 |
meniny má Aleš

Rozpadá sa vám manželstvo? Toto vás čaká počas rozvodu

Datum: 07.01.2021

Svadba niekedy nie je konečnou stanicou pre zamilovaný pár. Stereotyp, všedné starosti a nezáujem jeden o druhého vedú pomaly, ale iste k rozpadu vzťahu. K ukončeniu vzťahu často dochádza aj z dôvodu násilia v rodine.

Rozpadá sa vám manželstvo

Nech už je dôvodom konca manželstva čokoľvek, čaká manželov na konci ich spoločnej púte ešte jedna nepríjemná záležitosť. Je ňou rozvod. Ako podať návrh na rozvod a čo všetko k rozvodu potrebujete sa dozviete v našom článku.

Najčastejšie príčiny rozvodov

Na Slovensku sa ročne rozvedie približne tretina manželstiev (okolo 10 tisíc párov) z celkového počtu uzavretých sobášov. Žiadosť o rozvod podávajú vo väčšej miere ženy (asi 65 %) ako muži. Priemerný vek mužov pri rozvode je 43 rokov, u žien 40 rokov. Hovorí sa, že za všetkým hľadaj ženu. Asi je na tomto tvrdení veľa pravdy, keďže najčastejšou príčinou rozvodov je nevera. Po nevere nasleduje citové odcudzenie alebo nezhody v spôsobe života či riadenia domácnosti. Bohužiaľ je dosť častou príčinou aj násilie zo strany muža, nielen fyzické, ale aj psychické. Zrušiť manželstvo môžete len v prípade, že budete vedieť vierohodne dokázať príčinu na rozvod. Omnoho zložitejšie prebieha rozvod páru, ktorému sa počas manželstva narodili deti. Súd pri rozhodovaní o rozvode samozrejme zohľadňuje aj dopad rozvodu na maloleté deti.

Ako podať žiadosť o rozvod

Návrh na rozvod si môžete napísať aj sami, ale lepšie je nechať spísanie rozvodu na právnika. Návrh je vlastne úradným dokumentom, a preto musí spĺňať všetky právne náležitosti. Ak si na spísanie návrhu trúfate aj sami, na internete nájdete veľa vzorov a príkladov návrhu. Musíme vás upozorniť, že napísanie návrhu je psychicky veľmi bolestivou záležitosťou. Spomenúť si na všetky detaily nepríjemných udalostí z manželstva je naozaj náporom na psychiku. Okrem toho, že musíte podrobne opísať manželstvo a aj to, čo viedlo k jeho zániku, nesmiete zabudnúť ani na rôzne detaily. Ide napríklad o národnosť manželov, miesto uzatvorenia manželstva a iné. Ak tieto údaje v návrhu neuvediete, môže vás súd požiadať o doplnenie a rozvod sa bude zbytočne naťahovať. Na návrhu o rozvod manželstva musíte uviesť tieto údaje: meno a priezvisko oboch manželov, ich dátumy narodenia, trvalý pobyt, občianstvo, zamestnávateľa, presné údaje o uzatvorení manželstva (miesto sobášu, dátum, miesto zapísania manželstva), adresu spoločného bydliska, výšku príjmov oboch manželov, podrobné dôvody rozpadu manželstva. Nezabudnite sa podpísať a doplniť dátum podania návrhu na súdnej podateľni v mieste vášho trvalého bydliska. K návrhu je potrebné pripojiť kópie dokladov: sobášny list, potvrdenia o príjme manželov. Páry, ktoré majú spoločné deti, musia uviesť do návrhu aj ich údaje a ako prílohu dodať rodné listy. Nezabudnite zaplatiť ani správny poplatok vo forme kolkov.

Najviac sporov je o majetok

Rozviesť sa je niekedy jednoduchšie ako si rozdeliť majetok. Rozvod i majetkové vyrovnanie sa dá urýchliť jedine dohodou. V opačnom prípade prieťahy v konaní môžu trvať naozaj roky. Rozdelenie majetku reps. vyrovnanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je možné až po rozvode a jeho potvrdení o právoplatnosti. Opäť vás bude čakať súd a dokazovanie majetku. Lepším variantom pre oboch rozvádzajúcich sa manželov je dohoda. Túto dohodu môžete uzavrieť dokonca ešte pred rozvodom. Ide vlastne o predbežné rozdelenie majetku v zmluve o budúcom vyrovnaní majetku. Predlžovať rozvod dokážu samozrejme aj spory o deti a starostlivosť o ne. Ak sa nedokážete dohodnúť, súd vás môže poslať do psychologickej poradne a rozhodovať bude na základe posudkov psychológa. Rozvod neriešte s horúcou hlavou. Skúste nájsť s partnerom spoločnú reč a celý rozvod vás nebude stáť toľko nervov či peňazí.

 

 

Čítané: 4057 x