Rozšírené hľadanie
Piatok 19. Apríl 2024 |
meniny má Jela

Technické kreslenie v stavebníctve: Povedz mi čo vidíš a ja to nakreslím

Datum: 22.08.2020

Technické kreslenie je grafický vyjadrovací prostriedok používaný v rôznych pracovných odvetviach.

Používajú ho architekti, konštruktéri, stavebný a priemyselný inžinieri a mnohí ďalší. V každej profesii sa na technické kreslenie kladú rôzne požiadavky.

Pre všetky druhy technického kreslenia platí štátna technická norma (STN), ktorá upravuje účel a spôsob použitia technického kreslenia v konkrétnom odbore.

Stavebníctvo má svoje špecifiká

Stavebníctvo je z hľadiska technického kreslenia špecifický odbor. Na začiatku stojí architekt a jeho klient, ktorý má určitú predstavu o svojej budúcej stavbe. Úlohou architekta je predstavy premeniť na odborný výkres, podľa ktorého bude daná stavba realizovaná.

Do celého procesu vstupujú ďalšie inžinierske profesie, ktorých pracovníci musia prepočítať a nakresliť technické detaily a vytvoriť realizačný projekt stavby. Tento proces sa opakuje pri každom novom projekte.

Pre porovnanie si môžeme predstaviť strojného inžiniera vo fabrike na výrobu ložísk. V priebehu výroby môže navrhovať viaceré typy ložísk, prípadne sa inovujú staršie ložiská. Čo zostáva nemenné je fabrika a výrobná linka.

Inžinier teda presne vie, s akými výrobnými podmienkami musí pri nákrese nového produktu počítať.

V stavebníctve sa tiež používajú tie isté projekty domov pre viacerých klientov. Sú to katalógové typy domov, ktoré už nevyžadujú vypracovanie stavebného projektu “od nuly”.

To čo sa pri každom dome mení, je pozemok, terén a s tým súvisiace prírodné podmienky na výstavbu. Je teda nevyhnutné každý jeden projekt nakresliť a zasadiť do individuálnych vonkajších podmienok stavebného pozemku.

Projektant musí vedieť flexibilne reagovať na rozdielnu povahu terénu, výskyt podzemnej a povrchovej vody, možnosť zosúvania pôdy, nestabilné podložie, nedostatok miesta na dodržiavanie zákonom stanovených odstupov od okolitých stavieb a mnoho ďalšieho.

Povedz mi čo vidíš a ja to nakreslím

Každý projekt je jedinečný a častokrát je to čarovanie s ceruzkou v ruke a dobre zvládnutý program na kreslenie. Ten síce poskytuje kvalitné technické zázemie, ale kreativita je stále v rukách projektanta.

Iná situácia je v prípade celkom individuálnych návrhov. Vtedy kreslí projektant podľa slovného opisu klienta na papier, alebo rovno do počítača.

Moderné cad programy uľahčujú prácu projektantom aj v takýchto situáciách, keď sa prvotný návrh viackrát prerába a upravuje až do finálnej podoby.

Architekti navrhujú, inžinieri počítajú a stavbári realizujú. Celý proces od návrhu stavby až po jej realizáciu je ako puzzle v prostredí technického kreslenia. Výsledok je hladký priebeh stavby a dodržanie všetkých technických parametrov, ktoré musí novostavba spĺňať tak, aby bývanie v nej bolo bezpečné a príjemné.

 

 

 

Čítané: 3789 x