Rozšírené hľadanie
Piatok 23. Február 2024 |
meniny má Roman, Romana

Špedícia: Most medzi tovarom a jeho cieľom

Datum: 30.01.2024

Preprava tovaru do jeho cieľovej destinácie môže byť pomerne zložitá, najmä ak ide o tovar obmedzenej spotrebnej doby alebo prepravu na naozaj veľkú vzdialenosť.

Ako funguje špedícia

Objednávanie prepravy a spolupráca priamo s prepravnými spoločnosťami sa vyplatí predovšetkým v prípade opakovaných dodávok na jedno miesto, ktoré nie je príliš vzdialené. Akonáhle je výrobca alebo dodávateľ nútený zaistiť prepravu väčšieho množstva tovaru alebo prostredníctvom viacerých prepravcov (druhov dopravy, prepravných spoločností na území iného štátu), bez špedície sa prakticky nezaobíde.

Ako funguje špedícia

Špedičné spoločnosti fungujú v podstate ako prostredník medzi objednávateľom nákladnej prepravy a jej dodávateľom s pridanou hodnotou. Služby, ktoré ponúka špedícia, sa neobmedzujú iba na uzatvorenie zmlúv s dodávateľmi v jednotlivých štátoch, ich úlohou je najmä optimalizácia nákladnej prepravy a trasy tak, aby sa minimalizovali jej náklady. Spolupráca so špedičnou službou je teda založená na koordinácii nákladnej prepravy podľa požiadaviek zadávateľa a zabezpečení všetkých sprievodných aspektov vrátane administratívy či colných povinností. Pri výbere špedičnej spoločnosti je tak vhodné sa orientovať sa na poskytovateľov, ktorí majú v danej oblasti (druh tovaru) a regióne skúsenosti.

Ako vybrať vhodnú špedičnú spoločnosť

Medzinárodná preprava tovaru v prvom rade vyžaduje znalosť miestnych zvyklostí a legislatívy. Tá sa líši nielen pre špecifické typy dopravných prostriedkov a hmotnostných či rozmerových limitov, ale tiež s ohľadom na konkrétny druh tovaru. Špeciálne zákonné požiadavky tak môžu byť naviazané napríklad na potraviny, alkohol alebo iný špeciálny typ prepravovaných predmetov. Pri výbere špedičnej spoločnosti je tak dobré sa primárne zameriavať na tie, ktoré majú skúsenosti s odvetvím priemyslu alebo obchody, v ktorom dané subjekty pôsobia. Ďalším dôležitým kritériom spolupráce by potom mala byť rozsah regiónov, v ktorých má špedičná spoločnosť partnerských prepravcov alebo už vybraných dodávateľov prepravných služieb.

Výhody využívania služieb špedičnej spoločnosti

Úlohou špedičnej spoločnosti je zaistiť, aby nákladná preprava prebiehala plynulo, v čo najkratšom čase a za minimálne náklady. Tohto cieľa je schopná dosiahnuť prostredníctvom optimalizácie prepravy s ohľadom na prepravované množstvo, miestne podmienky a druh zvoleného dopravného prostriedku. Výhodou využívania služieb špedičnej spoločnosti je zabezpečenie prepravnej služby ako komplexného balíčku. Nielenže nemusí dodávateľ riešiť prepravu a prekladanie tovaru v jednotlivých regiónoch, špedičná spoločnosť obvykle vybaví i všetky potrebné súvisiace aspekty, ako sú rôzne povolenia či platbu cla. Špedičná spoločnosť v podstate potrebuje od svoji zákazníkov iba zadanie štartovnej a cieľovej destinácie tovaru, všetko ostatné navrhne sama, a to za podmienok, ktoré budú pre objednávateľa maximálne vyhovujúce.

 

Čítané: 444 x