Rozšírené hľadanie
Štvrtok 29. Február 2024 |
meniny má Radomír

Ako si otvoriť prevádzku v roku 2022

Datum: 16.02.2022

Chceli by ste si otvoriť prevádzku, ale neviete, aké povinnosti si treba splniť? Vo všeobecnosti na vás čakajú najmä oznamovacie povinnosti.

Ako si otvoriť prevádzku v roku 2022

Závisí to tiež od charakteru a druhu prevádzkovanej činnosti. O čo konkrétne ide a čo všetko si ako podnikateľ musíte voči štátu splniť si povieme v našom článku.

Definícia prevádzkarne

Hoci je v súčasnosti na vzostupe podnikanie a predaj cez internet, ešte stále nie je núdza ani o fyzické prevádzky. Môže ísť napríklad o reklamné agentúry, kadernícke salóny, gastro služby alebo účtovnícke kancelárie, ktoré vznikajú ako huby po daždi.

Vo všeobecnosti je definícia prevádzkarne legislatívne ošetrená zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „živnostenský zákon“). Rozumie sa tým priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť. Základným predpokladom na to, aby ste si mohli otvoriť prevádzku, je preto živnostenské oprávnenie.

Za prevádzku sa podľa živnostenského zákona nepovažuje priestor, ktorý súvisí iba s prevádzkovaním živnosti. Prevádzkou nie je ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti.

Základné povinnosti

Ako z vyššie zmienenej definície prevádzkarne vyplýva, na to, aby ste si mohli otvoriť svoju vlastnú prevádzku, musíte mať k dispozícií nejaký priestor. Každý takýto priestor však musí byť zriadený v súlade so stavebnými predpismi a schválený na určitý spôsob užívania v kolaudačnom konaní (v stavebnom povolení).

V prípade, že by ste si vybrali priestor, ktorý je schválený na iný účel užívania ako je činnosť, ktorú v ňom plánujete vykonávať, nie je ešte nič stratené. Účel užívania stavby je totiž možné dodatočne zmeniť v rámci konania o zmene v užívaní stavby.

Druhou povinnosťou pri otváraní prevádzky je získanie súhlasu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Konkrétne ide o rozhodnutie o uvedení priestorov do prevádzky. Na získanie kladného rozhodnutia treba najskôr podať návrh na vydanie rozhodnutia – súhlas s uvedením priestorov do prevádzky.

Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je stiahnuť si z webstránky príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva formulár. Avšak pamätajte, že tieto tlačivá sa medzi jednotlivými regionálnymi úradmi líšia, preto si vždy sťahujte tieto materiály iba z miestne a vecne príslušného úradu.

Ako príloha k návrhu sa zvyčajne prikladá aj doklad príslušného stavebného úradu o užívaní stavby na posudzovaný účel a doklad preukazujúci oprávnenie disponovať priestormi, ktoré sú predmetom posudzovania. Niekedy si môže regionálny úrad vyžiadať aj ďalšie dokumenty.

Podľa zákona Regionálny úrad o tomto návrhu rozhodne väčšinou do 30 dní od jeho podania. Za určitých okolností si však túto lehotu môže predĺžiť na 60 dní. Počas tejto doby sa musíte zdržať činností v prevádzke. Až keď získate kladné rozhodnutie, môžete prevádzku otvoriť (po splnení ďalších podmienok).

Ak vám na rozbeh prevádzky chýba dostatočná hotovosť, jedným z riešení je pôžička, napríklad formou spotrebného úveru. Na portáli Hyperfinancie.sk si môžete jednotlivé ponuky bankových i nebankových subjektov porovnať a vybrať si pre seba tú najlepšiu.

Oznamovacie povinnosti

Otvorenie prevádzky nesie so sebou aj oznamovacie povinnosti, a to na tieto dve miesta:

  • Živnostenský úrad – priamo pri ohlásení živnosti, čiže na začiatku podnikania (treba oznámiť aj adresu prevádzkarne). Ak si prevádzku nezakladáte pri založení živnosti, treba jej vznik nahlásiť živnostenskému úradu najneskôr v deň jej zriadenia. Ideálne prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovom sídle živnostenského registra.
  • Obec – tlačivo, ako aj lehota na jeho podanie, sú v každej obci iné. Špecifikom pri oznamovaní otvorenia prevádzky obci je v niektorých prípadoch i nutnosť oznámiť otváracie hodiny prevádzky, ktoré musia byť v povolených prevádzkových hodinách, ktoré sú schválené obcou.

 

Čo sa týka daňového úradu, pokiaľ si otvárate prevádzku podľa živnostenského zákona, nemusíte mu špeciálne túto skutočnosť oznamovať.

Všeobecné povinnosti

Po splnení základných a oznamovacích povinností na vás čakajú ešte všeobecné povinnosti, ktoré už súvisia s otvorenou prevádzkou a činnosťou, ktorá v nich bude vykonávaná. Sú to napríklad povinnosti v súvislosti s predávaním tovaru, službami zákazníkom či zamestnávaním zamestnancov.

Ak vo svojej prevádzke nebudete zamestnávať zamestnancov alebo prijímať platby za predaj tovaru či poskytovanie služieb, tieto povinnosti sa vás nebudú týkať.

Nezabudnite ani na povinnosti voči daňovému úradu.

Medzi ďalšie všeobecné povinnosti patria:

  • Vypracovanie a schválenie prevádzkového poriadku
  • Povinnosť platiť poplatok za komunálny odpad
  • Označenie prevádzky
  • Oznámenie o zákaze fajčenia

Záver

Otvoriť si prevádzku nie je náročné, no treba myslieť na povinnosti, ktoré z toho plynú. Pamätajte najmä na to, že každý priestor, kde si plánujete zriadiť prevádzku, musí byť zriadený v súlade so stavebnými predpismi a musí mať schválený účel užívania stavby.

Ďalej na vás čakajú oznamovacie a ďalšie povinnosti, ktoré závisia najmä od plánovanej činnosti v prevádzke a od toho, či zamestnávate zamestnancov, alebo nie.

Čítané: 3320 x