Rozšírené hľadanie
Pondelok 15. Apríl 2024 |
meniny má Fedor

Ako podnikať na Slovensku? Vyberte si vhodný druh podnikania

Datum: 28.03.2022

Rozhodnutie podnikať je samo o sebe veľkým krokom. Osamostatnenie sa a nezávislosť láka čoraz viac ľudí. Založiť si firmu alebo začať podnikať ako živnostník nie je veľmi zložité.

Ako podnikať na Slovensku

Je však veľmi dôležité, aby ste si vopred rozmysleli, akú formu bude váš podnik mať. Túžite len po malej rodinnej spoločnosti alebo vaše ambície siahajú oveľa ďalej? Na Slovensku máte nasledujúce možnosti, ktoré určia akou cestou sa vaše podnikanie bude uberať.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Živnostník je fyzická osoba, ktorá sa rozhodla si založiť podnikanie na základne živnostenského listu. Tento druh podnikania je vhodný pre ľudí, ktorí nemajú základný kapitál. Ponúkať budú vlastné know how. Na výber máte nepreberné množstvo živností. Niektoré sú voľné, iné remeselné (potrebujete výučný list v danom obore) a zvyšné sú viazané t.j. musíte preukázať odbornú spôsobilosť. Pozor na to, že v prípade krachu ručíte za záväzky celým svojim majetkom.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Ako eseročka sa radíte medzi právnické osoby. Za svoje záväzky budete ručiť len výškou základného vkladu, ale spoločnosť celým svojim majetkom. S.r.o. je vhodnou formu podnikania pre malé a stredne veľké spoločnosti. Odporúčame založenie s.r.o. prekonzultovať s odborníkmi. Eseročku môžete založiť spolu s ďalšími 50 spoločníkmi. Výhodou je platenie nižších daní ako pri živnosti. Založenie s.r.o. má množstvo právnych špecifík, preto si svojpomocne veľmi ťažko poradíte. Možnosťou je kúpa už existujúcej eseročky tzv. ready made s.r.o..

Akciová spoločnosť (a.s.)

Akciovú spoločnosť môže založiť právnická osoba alebo dve fyzické. Akcie spoločnosti predávajú jej majitelia akcionárom, týmto spôsobom získavajú kapitál na podnikanie. Nevýhodou je nutnosť veľkého vstupného imania – 25 tisíc eur. Výhodou je, že tieto peniaze sú rozdelené do akcií, ktoré môžete predávať a získavať peniaze na rozvoj podnikania. Spoločnosť ručí za záväzky celým majetkom, ale akcionár záväzkami ohrozený nie je.

Verejná obchodná spoločnosť (v.o.s.)

Pred vytvorením v.o.s. nemusíte disponovať žiadnym majetkom. Túto spoločnosť zakladajú minimálne dvaja spoločníci. Spoločníci ručia rovným dielom za všetky záväzky. Výhodou je zmluva o založení spoločnosti, kde si jednotlivý spoločníci môžu dohodnúť všetky podmienky podnikania.

Družstvo

Družstvá zakladajú minimálne dve právnické a päť fyzických osôb. Počet členov družstva nie je obmedzený. Z družstva sa dá jednoducho vystúpiť alebo naopak sa do podnikania pridať. Družstvá zakladajú hlavne ľudia, ktorí potrebujú zabezpečiť isté potreby všetkých členov. Družstvo ručí za záväzky celým svojim majetkom, ale členovia družstva túto povinnosť nemajú. Základné imanie, ktoré je nutné zložiť pri založení je minimálne 1250 €.

Komanditná spoločnosť (k.s.)

Členovia komanditnej spoločnosti sa delia na komandistov, ktorí pri zakladaní podnikania vkladajú zmluvou určenú sumu, minimálne 250 €. Ostatní členovia sa nazývajú komplementári, ich úlohou je viesť spoločnosť. V zakladacej zmluve je určené rozdelenie ziskov. Za záväzky ručia komandisti do výšky svojho nesplateného vkladu a komplementári celým svojim majetkom.

 

 

 

 

 

Čítané: 3482 x