Rozšírené hľadanie
Piatok 14. Jún 2024 |
meniny má Vasil

Modernizácia školy z projektu moderná škola. Ako na to?

Datum: 05.06.2023

Projekt ministerstva školstva s názvom Modernejšia škola je možnosťou, ako zrenovovať školské triedy, učebne, zariadiť relaxačné zóny škôl a dokúpiť učebné pomôcky.

Modernizácia školy z projektu moderná škola. Ako na to?

Do projektu sa môžu zapojiť rôzne školské zariadenia. Aké sú podmienky žiadosti o dotácie a čo všetko môžete vďaka financiám z projektu zmeniť?

Moderná škola môže byť ešte modernejšia

Modernejšia škola je spojením viacerých prvkov. Nejde len o to, aby ste vymaľovali steny a kúpili nový školský nábytok. Samozrejme, že hygienicky neškodné a esteticky atraktívne prostredie je pre deti dôležité. Avšak nemenej dôležité sú vyučovacie metódy, prístup učiteľov, ktorí sa budú vzdelávať rovnako intenzívne ako deti. Vzdelávanie učiteľov v oblasti nových technológií a vyučovacích metód je pre všetky moderné školy kľúčové.

Myslieť musíte aj na to, ako trávia deti čas mimo vyučovania. Školy nie sú len o vzdelaní, ale tiež o aktívnom oddychu, zábave a budovaní vzťahov.

Predpoklady pre získanie dotácie

Projekt modernejšia škola poskytol veľké finančné dotácie mnohým školám na Slovensku. Do projektu sa môžu zapojiť všetky základné, stredné a spojené školy. Náležitosti, ktoré musia byť k žiadosti pripojené sú uvedené na stránkach ministerstva školstva. O dotácie sa dá požiadať len elektronicky.

Pri vyhodnocovaní vybraných škôl sa berie v úvahu viac kritérií. Ide hlavne o súčasné vybavenie tried a učební, počet žiakov v školskom zariadení, regionálny aspekt a samotné vypracovanie žiadosti. Z projektu môže škola získať minimálne 1701 a maximálne 30 tisíc eur. Ak vám bude dotácia schválená, nezabudnite si overiť termín čerpania financií. V prípade, že ste sa do programu nedostali, nezúfajte. Budete zaradení medzi čakateľov. Predpokladá sa, že v projekte sa bude pokračovať aj v budúcnosti.

Inšpirácia na čerpanie projektu modernejšia škola

Dotácie z projektu modernejšia škola nie je možné použiť na výstavbu, ale len na rekonštrukciu zariadenia tried. Najčastejšie ide o kúpu nového školského nábytku – školských lavíc, skriniek, školských tabúľ, didaktických pomôcok alebo ergonomické sedenie. Veľký objem finančných prostriedkov bol poskytnutý na vytváranie oddychových zón pre žiakov.

 

 

 

Čítané: 3191 x