Rozšírené hľadanie
Sobota 13. Apríl 2024 |
meniny má Aleš

Centrálny register záverečných prác: Ako prebieha spolupráca s vysokými školami?

Datum: 02.04.2017

K vysokoškolskému štúdiu neodmysliteľne patrí tvorba záverečných prác. 

Najprv je to po troch rokoch premiérová bakalárka, neskôr, ak ju zvládnete napísať, obhájiť a v štúdiu sa rozhodnete pokračovať, vás zasa neminie náročnejšia diplomová práca.

A čomu sa taktiež nevyhnete, je kontrola originality každej z vašich prác v Centrálnom registri záverečných prác (skrátene len CRZP).

Centrálny register záverečných prác

Postrach študentov a pomocná barlička pre slovenské vysoké školy a pedagógov na nich pôsobiacich. Aj tak by sa dal veľmi zjednodušene popísať Centrálny register záverečných prác. Napriek tomu, že tento spôsob kontroly originality záverečných prác už u nás funguje niekoľko rokov, študenti majú stále trochu skreslené predstavy o jeho činnosti a fungovaní. Aká je teda úloha a postavenie CRZP?

 

Úlohy a funkcie CRZP

Je dobré vysvetliť, že CRZP na základe požiadavky z príslušnej vysokej školy alebo „manuálneho“ pokynu zabezpečuje kopírovanie záverečných prác do svojho dátového úložiska a tam sa aj následne overuje originalita daných prác.

CRZP zhromaždí všetky výsledky z antiplagiátorského systému a odošle ich príslušným vysokým školám. Dôležité je upozorniť, že dátové úložisko CRZP slúži ako korpus na hodnotenie prác antiplagiátorským systémom. V konečnom dôsledku je tak na konkrétnej vysokej škole, aby k výsledkom CRZP zaujala stanovisko a posúdila, či je daná záverečná práca skutočne plagiát alebo šlo len o zhodu náhodnú.

Niekedy môže byť skutočne dielom náhody, že sa dve záverečné práce na seba priveľmi podobajú. Sú za tým podobné zdroje či veľmi príbuzná téma. A keďže štruktúra diplomovej práce je nemenná a vo všetkých záverečných prácach totožná, stane sa, že študent nechtiac vytvorí dielo, ktoré sa podobá na už existujúcu prácu uloženú v Centrálnom registri záverečných prác. Aj preto je veľmi užitočné si ešte pred výberom témy urobiť menší prieskum na internete a tiež v rámci univerzitnej knižnice, skrátka mať lepšiu predstavu o výskyte podobnej témy v záverečných prácach. Platí totiž, že čím originálnejšia téma, tým menší predpoklad na zhodu a podozrenie na plagiátorstvo. Tu však zasa hrozí, že k priveľmi jedinečnej, ešte nespracovanej téme nebude dostatok relevantných zdrojov. Aj to si však poľahky preveríte.

 

Čítané: 4056 x