Rozšírené hľadanie
Pondelok 22. Júl 2024 |
meniny má Magdaléna

Ak nie nemocnica, tak čo? Kde pracovať po skončení lekárskej fakulty?

Datum: 25.08.2022

Väčšina ľudí si prácu po skončení lekárskej fakulty spája s nemocnicou alebo klinikou. Nezabúdajte však, že titul vôbec neznamená, že musíte byť až do dôchodku pripútaný k ambulantnému stolu alebo nemocničnej posteli. Bez ohľadu na vašu situáciu existuje mnoho alternatívnych kariérnych ciest. Ktoré? Zistite to nižšie.

Ak nie nemocnica, tak čo? Kde pracovať po skončení lekárskej fakulty?

Čo sú zdravotnícke profesie?

Definícia zdravotníckych povolaní je veľmi všeobecná. Sú definované ako všetky profesie súvisiace s lekárskou činnosťou a poskytovaním zdravotníckych služieb, t. j. profesie, ktorých cieľom je záchrana alebo ochrana života, ako aj zlepšenie zdravia a pohodlia.

Takáto všeobecná formulácia naznačuje, že zdravotnícke povolania zahŕňajú širokú škálu profesií, od štandardných, ako je lekár alebo zdravotná sestra, až po menej typické, ako je epidemiológ alebo toxikológ. Preto neexistuje jediná správna odpoveď na otázku, koľko je lekárskych povolaní. Najmä preto, že zdravotnícki pracovníci sa vzdelávajú nielen na univerzitách, ale aj na pomaturitných, zdravotníckych alebo odborných školách.

Lekarske_profesie.jpg

Takéto rozdelenie je však samozrejme len výsekom toho, na čo sa možno špecializovať. V závislosti od vašich schopností, predispozícií a ambícií sa môžete venovať kariére až v desiatkach rôznych oblastí a po skončení štúdia sa môžete ocitnúť na desiatkach diametrálne odlišných pozícií. Naozaj je z čoho vyberať! Nižšie je uvedený výber desiatich z nich.

Lekársky/ošetrovateľský/zubný asistent

Ide o osobu, ktorá vykonáva predovšetkým administratívne úlohy v lekárskej/zubnej praxi alebo v nemocnici. Asistentom sa môžete stať po absolvovaní minimálnej odbornej prípravy. Od asistenta sa vyžaduje, aby poskytoval základnú starostlivosť o pacienta.

Opatrovateľka v domácnosti

Je to osoba zodpovedná za pomoc pacientom v domácnosti pri prácach, ako je kúpanie, obliekanie a upratovanie. Opatrovateľ môže poskytovať pomoc jednej osobe alebo viacerým osobám počas dňa. Zamestnanci v tejto profesii často pracujú so zdravotne postihnutými, staršími, chronicky chorými alebo hendikepovanými pacientmi.

Lekárenský technik

Je zodpovedný za asistenciu lekárnikom. Musí poznať názvy liekov a ich použitie, hoci nemusí mať vedomosti na predpisovanie liekov alebo posudzovanie ich kompatibility s inými liekmi, ktoré pacienti užívajú.

Laborant/laborantka

Vykonáva rôzne testy v lekárskom laboratóriu. Keďže denne prichádza do kontaktu s rôznymi tekutinami a tkanivami, vždy pracuje v laboratórnom plášti. Vykonáva testy, ktoré poskytujú lekárom a chirurgom výsledky jej práce. Absolventi nájdu uplatnenie v rôznych výskumných inštitúciách, laboratóriách na klinikách a v nemocniciach, ako aj vo farmaceutických spoločnostiach.

Fyzioterapeut

Je to osoba, ktorá pomáha pacientom zotaviť sa zo zranení alebo chorôb na návrh lekára. Fyzioterapeuti pomocou rúk a špeciálneho vybavenia pôsobia na rôzne svaly v tele pacienta a posilňujú slabšie partie. Fyzioterapeut môže pomôcť športovcovi vrátiť sa do hry alebo obeti úrazu obnoviť schopnosť chodiť.

Ergoterapeut

Ide o profesiu, ktorá sa nachádza v oblasti lekárskych vied, zdravotníckych vied, vied o telesnej kultúre a spoločenských vied. Zaoberá sa mnohostrannou rehabilitáciou, zlepšovaním fyzického, duševného a sociálneho stavu jednotlivcov a sociálnych skupín prostredníctvom podpory účasti na činnostiach, ktoré jednotlivec alebo sociálna skupina označili za hodnotné a zmysluplné. Kandidát by mal rád pomáhať ľuďom, počúvať, byť kreatívny a mať tvorivé schopnosti.

Pracovný lekár

Ak by ste chceli pomáhať ľuďom, ktorí utrpeli pracovný úraz alebo ochoreli, táto práca by mohla byť pre vás ideálna. Vašou hlavnou náplňou práce by bolo poskytovanie zdravotného poradenstva alebo školenie organizácií a jednotlivcov s cieľom predchádzať úrazom a udržiavať vysoké bezpečnostné normy.

Lekársky spisovateľ/prekladateľ

Medicínsky spisovateľ sa podieľa na vyjadrovaní vedeckých poznatkov slovami, písaní protokolov, záverečných správ, publikačných textov, abstraktov a prezentácií. Pomáha upravovať štýl a obsah článkov, pripravuje ich na odoslanie do príslušného časopisu a vykonáva korektúry lekárskych textov.

Príbuzným povolaním je profesionálny prekladateľ po štúdiu medicíny. Takíto ľudia sú veľmi užitoční, pretože samotná znalosť jazyka často nestačí na vytvorenie správneho odborného prekladu. Preklad lekára, ktorý ovláda cudzí jazyk, bude bližšie k originálu ako preklad filológa.

Lekársky analytik

Vykonáva rôzne typy diagnostických testov nariadených lekárom. Môže sa zamestnať v mnohých zaujímavých inštitúciách, vrátane mnohých výskumných inštitúcií, výskumných a vývojových centier a často aj štátnych inštitúcií.

Odborník na výživu

Pripravuje špecializované výživové plány pre pacientov. Cieľom môže byť snaha schudnúť alebo kompenzovať stavy, ako je cukrovka alebo intolerancia laktózy. Dietológovia pracujú vo fitnescentrách a centrách na chudnutie, ale môžu pracovať aj v nemocniciach a na klinikách.

Výskumný pracovník na univerzite

Univerzita je ďalším miestom, kde sa študent môže rozvíjať. Ak ste mali už na univerzite talent na výskum, môžete sa zamestnať v niektorom z týchto zariadení a venovať sa výskumu. Nezabudnite, že to je zvyčajne spojené s povinnosťou učiť študentov a neustále zvyšovať svoju kvalifikáciu.

Lekársky zástupca

Radí lekárom, predstavuje nové produkty na farmaceutickom trhu a vysvetľuje pravidlá úhrady liekov, podporuje používanie prípravkov. Niekedy pripravuje prezentácie, napr. na vedeckých konferenciách. Takýto zástupca musí byť nezávislý a schopný organizovať si svoj pracovný čas.

Dentálna hygienička

Dentálny hygienik je osoba, ktorá pracuje v zubnej ambulancii a stará sa o čistenie zubov pacienta pred, počas a po zubnom ošetrení. Hygienik je osoba, ktorá spolupracuje so zubnými lekármi, ortodontistami a inými zubnými špecialistami.

Masážny terapeut

Vykonáva nielen liečebné, ale aj športové a kozmetické masáže v súlade s požiadavkami lekárskych poznatkov. Masáž dopĺňa procedúry na zlepšenie tela.

Rádiologický technológ

Zodpovedá za vykonávanie diagnostických zobrazovacích vyšetrení, ako je snímanie röntgenových snímok alebo CT. Rádiologickí technici spolupracujú s rádiológmi, ale nie sú vyškolení na diagnostikovanie výsledkov zobrazovacích vyšetrení, ktoré vykonávajú.

Kozmetička

Osoba so špecializovanými znalosťami v oblasti anatómie a fyziológie človeka, dermatológie, toxikológie a dokonca aj dietetiky. Okrem kozmetických ošetrení sa kozmetička venuje aj ošetreniam na podporu dermatologickej alebo chirurgickej liečby a poskytuje aj poradenstvo v oblasti starostlivosti o telo.

Ako sa môžem pripraviť na povolanie lekára?

Pre každú profesiu sú potrebné špecifické predpoklady. Bez ohľadu na to, kde budete pracovať v lekárskej profesii, budete potrebovať upravený vzhľad, ktorý vám poskytne kvalitné lekárske oblečenie.

Zdravotne_oblecenie_na_pracu.jpg

Uspokojujúca práca v lekárskom povolaní

Dopyt po zdravotníckych a lekárskych pracovníkoch neustále rastie. Zdravotníctvo a medicína je rad povolaní, ktoré môžu zaručiť výnosný príjem, pretože zdravotníctvo/medicína neustále hľadá kvalifikovaných odborníkov na rôzne pracovné pozície. Skončili ste univerzitu, ale nemôžete si nájsť prácu? Premýšľajte o alternatívach, ktoré vám môžu priniesť uspokojenie a vysoký príjem.

Čítané: 3221 x