Rozšírené hľadanie
Piatok 19. Apríl 2024 |
meniny má Jela

Celoživotný vplyv vývoja mozgu v rannom detstve

Datum: 12.06.2023

Obdobie vývoja mozgu je nesmierne dôležitým obdobím v živote každého jedného z nás. Prebieha najmä v prvých rokoch života, kedy je mozog schopný nasávať mimoriadne množstvo informácií a nastaviť sa na podmienky rýchleho a intenzívneho rozvoja.

Celoživotný vplyv vývoja mozgu v rannom detstve

Od narodenia do veku piatich rokov sa mozog dieťaťa vyvíja rýchlejšie ako kedykoľvek v živote. Výskumy ukazujú, že skúsenosti dieťaťa v týchto raných rokoch – pozitívne alebo negatívne, vychovávané deti alebo zanedbávané – priamo ovplyvňujú vývoj mozgu s dlhodobým vplyvom na zdravie dieťaťa a jeho schopnosť učiť sa a uspieť v škole a živote.

90 percent detského mozgu sa vyvinie do veku 5 rokov

Ľudský mozog – riadiace centrum celého tela – nie je pri narodení úplne vyvinutý. Mozog novorodenca má asi štvrtinu veľkosti priemerného mozgu dospelého človeka. Je neuveriteľné, že sa zdvojnásobí v prvom roku a stále rastie na približne 80 percent veľkosti dospelého do veku troch rokov. Mozog je na 90 percent - takmer na úplne dospelý – vyvinutý do veku piatich rokov.

 

Novorodenec má všetky mozgové bunky (neuróny), ktoré bude mať po zvyšok svojho života. To, čo skutočne núti mozog pracovať, sú spojenia (synapsie) medzi týmito bunkami. V ranom detstve sa tieto spojenia vytvárajú úžasnou rýchlosťou - každú sekundu sa tvorí najmenej jeden milión nových nervových spojení, čo je oveľa viac ako kedykoľvek v živote.

Rané detstvo má teda významný celoživotný vplyv na náš intelektuálny, emocionálny a aj sociálny rozvoj. Preto je dôležité poskytnúť deťom podnetné a stimulujúce prostredie podporujúce ich rast a rozvoj.

Pre zdravý vývoj dieťaťa sú nevyhnutné dobré vzťahy s opatrovateľmi, ktorí im dôsledne venujú pozornosť, reagujú a interagujú s dieťaťom. Tieto vzťahy začínajú doma, s rodičmi a rodinou, ale zahŕňajú aj poskytovateľov starostlivosti o deti, učiteľov a iných členov komunity.

Existuje viacero výchovných metód, ktoré kladú významný dôraz na vývoj mozgu v rannom detstve. Jednou z najznámejších je práve montessori výchova, pedagogická filozofia vyvinutá talianskou lekárkou a pedagogičkou Mariou Montessori. Jej základ tvorí individualita dieťaťa, dôraz na jeho jedinečné potreby a vlastné tempo. Nevyhnutnou súčasťou je aj podnetné prostredie prispôsobené jedinečným potrebám a záujmom dieťaťa. To podporuje jeho fantáziu, predstavivosť a kreatívne myslenie. Montessori výchova je medzi rodičmi pomerne rozšírená, vďaka čomu sa uplatňuje nielen v domácom prostredí, ale aj v rámci vzdelávacích programov škôlok či detských jaslí. Čo očakávať, ak takéto zariadenie vyberiete svojim deťom? 

Aktívne učenie

Jedným z princípov, na ktoré montessori výchova kladie svoj dôraz, je aktívne učenie podporujúce rozvoj rôznych oblastí mozgu. Kvalitná montessori škôlka tak bude vaše deti viesť nielen k samostatnosti, ale aj k sebaurčeniu či vytrvalosti. To bude mať významný vplyv aj na rozvoj ich kognitívnych schopností a zručností.

Výhodou montessori prostredia je, že dieťa má možnosť samostatne rozhodovať a využívať vlastnú tvorivosť pri riešení problémov. Deti sa učia zo špeciálne navrhnutých montessori materiálov, ktoré podporujú zmyslové vnímanie, matematiku, priaznivo však pôsobia aj na jazykový vývoj či motorické schopnosti detí. Dieťa sa vďaka nim učí hrou a objavovaním, čo mu umožňuje rozvíjať aj kritické myslenie a analytické schopnosti.

Rozvoj jazykových zručností

Učenie sa cudzích jazykov v ranom detstve stimuluje mozgové oblasti zodpovedné za jazykové spracovanie a komunikáciu. Znamená to, že keď sa deti učia dva jazyky súčasne, ich mozog sa nielenže prispôsobuje, ale zároveň vyvíja mechanizmy, ktoré im umožňujú ich vzájomne rozoznávať, rozlišovať a tým sa aj efektívne učiť. V rámci celého tohto procesu je však dôležité, aby sa deti pohybovali v prostredí, kde sa cudzí jazyk používa ako prirodzená súčasť života. Takéto prostredie deťom poskytujú aj jasle s anglickým jazykom, kde majú možnosť tvoriť si bohatú slovnú zásobu a získavať jazykové kompetencie vďaka každodennému kontaktu s anglickým jazykom.

Celoživotný vplyv montessori výchovy

Cieľom montessori materskej školy a jasiel je zakoreniť v dieťati princípy montessori výchovy tak, aby pozitívne ovplyvnila celý ich život. Viaceré štúdie poukazujú na to, že deti, ktoré prežili ranný vývoj mozgu v podnetnom prostredí, majú vyššie skóre v testoch inteligencie, lepšie sociálne a emocionálne zručnosti. Tiež dosahujú lepšie výsledky v škole, majú vyššiu sebaúctu a dokážu lepšie zvládať stresové situácie. Je preto v záujme dieťaťa, aby sa rodičia a pedagógovia snažili vytvoriť deťom podnetné prostredie podporujúce ich celkový rozvoj. Nejde pritom len o samotné škôlky či jasličky s anglickým jazykom. Vývoj mozgu v ranom detstve je možné podporiť aj zapájaním hry, interaktívnych hračiek, čítaním, hudbou či umením, pričom mimoriadne dôležitým aspektom je aj vytváranie pozitívneho a láskyplného vzťahu medzi rodičmi a deťmi.

 

 

Čítané: 2698 x