Rozšírené hľadanie
Utorok 26. September 2023 |
meniny má Edita

Finančné služby a ich skupiny

Datum: 27.02.2017

Oblasť poskytovania finančných služieb predstavuje samostatnú kategóriu v rámci terciárneho sektora národného hospodárstva. Na trhu existuje veľký počet finančných skupín, ktorých finančné záležitosti predstavujú hlavnú náplň podnikania. Jednou takou je aj spoločnosť winners group. Finančné spoločnosti sa zväčša zameriavajú na poskytovanie komplexných produktov, ktoré uľahčia klientovi život vo viacerých oblastiach. Finančné služby sa podľa zamerania dajú rozdeliť do viacerých skupín. 

Najčastejšie rozlišujeme tieto základné skupiny:

 

 

-        poskytovanie úverových služieb: úver predstavuje poslednú záchranu pre tých, ktorí nutne potrebujú disponovať finančnými prostriedkami určenými na rozličné účely. Najčastejšie sa jedná o úvery na spotrebný tovar, úver na bývanie, úver na obstaranie motorového vozidla, ale poznáme aj také úvery, ktoré na určitý čas poskytujú dlžníkovi plnenie za účelom zabezpečenia nevyhnutných životných potrieb. Úver si dlžník vybavuje prostredníctvom finančnej spoločnosti, ktorá za túto činnosť dostáva protihodnotu v podobe úroku.

 

-        poskytovanie poistných služieb: v súčasnosti sa dá poistiť už takmer čokoľvek. Najčastejšie si však klienti poisťujú svoje domovy, vtedy sa najčastejšie jedná o poistenie nehnuteľností. Klienti si však nemusia poisťovať len nehnuteľnosť ako celok, existuje možnosť poistenia i jednotlivých častí domova. Ako príklad možno uviesť poistenie tepelného čerpadla. Nie je vôbec výnimkou, že bývajú poisťované aj jednotlivé osoby. V prípade osobného poistenia sa najčastejšie jedná o poistenie osoby v zahraničí, bežné je aj uzatváranie životného poistenia. Ak sa klient obáva neočakávanej životnej udalosti, ktorá sa môže podpísať na jeho zdraví, má možnosť uzatvoriť úrazové poistenie.

 

-        poskytovanie služieb za cieľom uloženia financií: ak má fyzická alebo právnická osoba nadbytok finančných prostriedkov a nechce ich držať doma v ponožkách, môže si ich zabezpečiť vkladom vo finančnej inštitúcii. Za túto službu klientovi finančná spoločnosť poskytuje protihodnotu vo forme úroku, vďaka ktorému sa hodnota vkladu navyšuje. V tomto prípade býva zväčša medzi finančnou inštitúciou a klientom dohodnuté, na aký dlhý čas budú financie v tejto inštitúcii viazané a konkrétny dátum, kedy bude zhodnotený vklad klientovi k dispozícii.

 

-    vedenie finančnej správy a finančného dohľadu: tento finančný produkt je najčastejšie využívaný nielen veľkými spoločnosťami, ale i malými a strednými podnikmi. Viaceré spoločnosti sa rozhodnú túto činnosť zveriť do rúk externej spoločnosti, ktorá dokáže ich financie držať pod kontrolou oveľa efektívnejšie. Finančná spoločnosť monitoruje všetky finančné aktivity podniku a veľmi ľahko dokáže určiť aj tie oblasti, v ktorých bývajú financie zhodnotené neefektívne.

 

 

Uvedené finančné služby však nepredstavujú úplne všetky produkty, ktoré na finančnom trhu môžeme dostať. Ak má klient záujem o určitý finančný produkt, prvotne by sa mal obrátiť na finančnú inštitúciu so žiadosťou o poskytnutie informácii.

Čítané: 2469 x