Rozšírené hľadanie
Streda 24. Júl 2024 |
meniny má Vladimír

Zákony pre ľudí

Datum: 30.10.2022

Sprevádzajú nás od narodenia, pokračujú s nami do školských lavíc a náš pracovný či súkromný život v dospelosti je nimi priam pretkaný. Väčšina zákonov je tu však pre nás, pre našu ochranu.

Zákony pre ľudí

Určuje pravidlá, chráni naše záujmy

Ak by sme mali vybrať zákon, ktorý najviac pojednáva o občianskoprávnych vzťahoch, iste by to bol Občiansky zákonník. Jeho jednotlivé paragrafy nás sprevádzajú celým naším životom, hoci si to len málokedy uvedomujeme. Prečo je potrebné dodržiavať zákony a právne nariadenia a prečo ich potrebujeme? V skratke by sa dalo povedať, že zákony sú v právnom štáte akýmsi mantinelom, ktorý rázne vymedzuje, čo robíme správne a čo je už za čiarou. Bolo by veľmi mylné myslieť si, že sú pre nás obmedzením v našich činnostiach.

Každý jeden zákon chráni tých, ktorí konajú čestne a zodpovedne. Naopak, trestá tých, ktorí z vlastnej vôle túto hranicu prekračujú a úmyselne alebo aj neúmyselne tak spôsobujú ostatným škodu alebo krivdu. A keďže žijeme v právnom štáte, máme okrem svojich práv aj isté povinnosti. Tie nám vznikajú hneď pri narodení a dovŕšením plnoletosti nadobúdame plnú spôsobilosť na právne úkony. Táto spôsobilosť automaticky zaniká smrťou alebo rozhodnutím súdu pre duševnú poruchu zbaviť osobu spôsobilosti na právne úkony.

Občiansky zákonník v bežnom živote

Je niekoľko dôležitých a najčastejšie využívaných oblastí Občianskeho zákonníka, ktoré nás sprevádzajú v živote. Od zodpovednosti za škodu, práva k cudzím veciam (záložné právo) či rôzne právne úkony, ako aj zmluvy a tiež veľmi delikátna oblasť dedenia – to všetko sú oblasti, s ktorými dennodenne žijeme. Je preto len vítané, ak sme s týmto zákonom zoznámení a poznáme aspoň jeho základné myšlienky a témy. Nie je potrebné byť znalcom ani expertom na právo, no doterajšie skúsenosti nás všetkých presvedčili, že sa oplatí zákony poznať. Ak ide navyše o zákon, ktorý vo svojich ustanoveniach hovorí o problematike občianskoprávnych vzťahov, chráni naše záujmy v oblasti osobnej slobody a práv, ako aj nedotknuteľnosti vlastníctva, môže nám život len uľahčiť a zjednodušiť.

Zákony sú staré ako ľudstvo samo. Možno ich forma, spôsob zverejňovania či dokonca schvaľovania neboli v minulosti na takej úrovni ako dnes, vždy však tvorili základ uvedomelej a vyspelej spoločnosti.

Čítané: 3012 x