Rozšírené hľadanie
Štvrtok 18. Apríl 2024 |
meniny má Valér

Havarijný plán nielen pri havárii

Datum: 30.03.2023

Znečisťujúce látky netreba brať na ľahkú váhu, pretože v prípade havárie by predstavovali riziko ohrozujúce nielen prírodu. Havarijný plán by kvôli tomu nemal slúžiť len ako riešenie následkov nastaných situácií, ale aj ako ich prevencia.

Havarijný plán nielen pri havárii

Havarijný plán definujeme ako dokument, ktorý by si mala vopred pripraviť každá organizácia, ktorá zaobchádza s viac ako 1m³ znečisťujúcich látok. Vypracovanie havarijného plánu by malo byť v rozsahu, ktorý presne ustanovuje vyhláška 200/2018.

Nakladanie so znečisťujúcimi látkami by v tomto zmysle malo byť zabezpečené čo najviac, aby k havárii nikdy nedošlo. Odstraňovanie jej dôsledkov by bolo dlhodobým problémom a mohlo by to znamenať významnú škodu na životnom prostredí.

Štruktúra havarijného plánu

Vo svojom kompletnom znení by mal každý havarijný plán obsahovať:

  1. titulný list - informácie o firme, meno spracovateľa a zástupcu firmy, dátum vypracovania a schválenia havarijného plánu,
  2. organizačné opatrenia - hlásenie zhoršenia vôd v rámci a mimo firmy, činnosti, ktoré sa zabezpečujú, ak takáto situácia nastane,
  3. technické opatrenia - popis, skladovanie a zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami, okamžité opatrenia na zamedzenie zhoršenia vôd, opatrenia na odstránenie následkov, a pod.,
  4. grafická príloha - situačný plán firmy a jej areálu, stokovej siete a skladov, ale tiež zvýraznenie objektov potrebujúce zvýšenú ochranu.

V rámci tvorby havarijného plánu musia spoločnosti brať ohľad na spomínanú vyhlášku 200/2018. Jej obsah sa okrem vyššie uvedených náležitostí zameriava aj na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami a postup pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

Informovanie je pri havárii kľúčové

Rovnakým dielom by mali spoločnosti dbať aj na informovanie všetkých zainteresovaných strán, či už sú to zamestnanci, vedenie podniku, ale najmä prevádzkovateľ kanalizácie a prípadne aj SVP a SHMÚ.

Pri havarijnom pláne musia ľudia, ktorých sa tento dokument týka, dôkladne ovládať jeho znenie a uistiť sa, že sú schopní ho aj reálne uplatniť. Práve kvôli tomu by sa mal havarijný plán v rámci spoločnosti pravidelne nacvičovať a aktualizovať na základe zmien na prevádzke firmy a úprav vo vyhláške.

Nechajte havarijný plán na odborníkov

Tvorba havarijného plánu nemusí byť vždy jednoduchá, pretože nie každý ovláda spomínané právne predpisy alebo opatrenia na ochranu človeka a životného prostredia. Nakladanie so znečisťujúcimi látkami sa musí zaistiť čo najdôkladnejšie, k čomu aj vašej spoločnosti môžu pomôcť certifikovaní odborníci.

Vyškolený personál, ktorému odstraňovanie znečisťujúcich látok nerobí žiadny problém, vám zabezpečí kompletnú prípravu havarijného plánu. Konzultácia spolu so školením môže týmto štýlom zachrániť aj vaše podnikanie pred potenciálnymi haváriami.

 

Obrázok od Gordon Johnson z Pixabay 

 

Čítané: 2994 x