Rozšírené hľadanie
Streda 24. Júl 2024 |
meniny má Vladimír

Modernejšia škola. Ako sa ňou stať?

Datum: 19.02.2023

Každá škola sa môže stať modernejšou. Cesta k modernejšej škole vedie cez vzdelávanie pedagógov. Nutná je tiež výmena vybavenia tried a nákup elektronických pomôcok.

Modernejšia škola

Proces zmeny nie je možné zrealizovať zo dňa na deň. Na začiatku premeny na modernejšiu školu stačí zmeniť detaily alebo zabudnúť na zaužívané spôsoby prístupu k žiakom. Aké kroky premenia status zastaranej na modernú školu?

Nové postupy pri vyučovaní

Jedna vec je dodržiavanie učebných osnov a druhá prístup pedagógov k procesu výučby. Dbať na tom, aby sa žiaci naučili preberanú látku naspamäť je síce pohodlné pre učiteľa, ale ubíjajúce pre žiakov. Memorovanie bez pochopenia látky, bez praktickej ukážky a bez zapojenia žiakov nie je cestou modernej školy. Modernejšia škola stavia pedagógov a žiakov na rovnakú pozíciu. Sú rovnocennými partnermi, ktorí spoločne idú do cieľa s pomocou nových poznatkov. Učiť deti nové veci zábavnou formou nevyžaduje veľa. Ak pedagóg zapojí do výučby kreativitu a spraví z učenia zábavu, budú sa skvele cítiť obe strany katedry. Ideálne je, keď žiaci môžu absolvovať školské výlety, počas ktorých vidia, ako sa vedomosti dajú pretaviť do reálneho života. Modernejšia škola zapája do vyučovania aj rodičov. Sprostredkuje im všetky informácie o deťoch, ich pokroku a tiež o tom, v akých predmetoch musí žiak viac zabrať.

Vybavenie tried a učební

Samostatnou kapitolou je vybavenie tried a odborných učební. Funkčný školský nábytok môže byť nielen praktický či ergonomický, ale tiež vzhľadovo atraktívny. Projekt modernejšia škola vyžaduje postupnú a kompletnú rekonštrukciu interiéru i exteriéru školy. Veľký dôraz treba brať na zariadenie odborných učební, v ktorých žiaci získavajú praktické zručnosti. Chemické laboratóriá, jazykové učebne alebo učebne biológie vybavte tak, aby poskytovali široké možnosti pre pokusy a kolektívne projekty. Nezabudnite ani na chodby a oddychové časti pre žiakov. Moderné vybavenie dokúpte do telocviční, herní a na chodby. Modernejšia škola dáva možnosť vzdelania hendikepovaným deťom. Prispôsobte im schodiská, sociálne zariadenie a sedenie v triedach. Myslite i na ekológiu. Modernejšia škola využíva alternatívne spôsoby získavania energie a úsporne svieti. Modernejšia škola vedie deti k minimalizovaniu vytvárania odpadu a k jeho separovaniu.

Bez technológií to nepôjde

Okrem školského nábytku si vyčleňte financie na technológie. Digitálna gramotnosť je základom pre úspešné uplatnenie absolventov na trhu práce. Do každej triedy dokúpte interaktívnu tabuľu. Naučte deti pracovať s tabletami a ostatnými mobilnými zariadeniami. Preberanú látku premietajte prostredníctvom projektorov ozvučených kvalitným audio systémom. Umožnite deťom využívať elektronické zariadenia mimo školského vyučovania.

 

 

Čítané: 3570 x